W roku szkolnym 2017/18 w pracach sieci współpracy i samokształcenia bądą uczestniczyć nauczyciele z nastepujacych, krakowskich szkół i pacówek oświatowych.