O poradni

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna KOT świadczy nieodpłatne usługi psychoterapeutyczne dzieciom, młodzieży i rodzinom z terenu Miasta Krakowa. Jako placówka finansowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa obejmujemy opieką psychologiczno – psychiatryczną w trybie ambulatoryjnym dzieci i młodzież uczęszczające do krakowskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Nasza działalność zorientowana jest na psychoterapię indywidualną, grupową i systemową dla dzieci, młodzieży i rodzin. W ramach usług poradni realizowane są konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży objętych opieką w KOT.

Kto może skorzystać z naszej pomocy?

 • dzieci i młodzież od 3 do 21 r. ż., mieszkające w Krakowie lub uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie miasta Krakowa
 • rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży
 • specjaliści (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i inni profesjonaliści pomagający dzieciom i młodzieży

Formy pomocy w KOT

  • Psychoterapia indywidualna dzieci
  • Terapia psychologiczna dzieci
  • Terapia grupowa dzieci – grupy terapeutyczne: „W piaskownicy” dla klasy I, „Miasteczko” dla klas II – III, „Kalejdoskop uczuć” dla klas III-IV, „Statek” dla klas IV „Kraina” dla klas V-VI
  • Psychoterapia indywidualna młodzieży
  • Terapia grupowa młodzieży – grupy psychoterapeutyczne: dla młodzieży klas VII-VIII oraz dla młodzieży szkół średnich
  • Psychoedukacja rodziców
  • Terapia rodzin
  • Program „Łódź na falach” – cykl spotkań dla rodziców w kryzysie rozstania
  • Szkoła dla Rodziców
  • Program profilaktyczno-wychowawczy „Kot w Tarapatach” dla klas I-III
  • Program profilaktyczny „Kotwica” dla wychowawców klas IV
  • „Młyn” warsztaty dla wychowawców pracujących z dziećmi z ADHD
  • „Czarny kot: Depresje, samookalecznia, samobójstwa wśród młodzieży” warsztat dla rodziców i wychowawców
  • grupy dla rodziców: Keja, Dolina TaM TaM, Kotłownia, Kotata
  • Programy rozwojowe dla nauczycieli w zakresie radzenia sobie z przemocą szkolną
  • Konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, objętych opieką w KOT
  • Konsultacje merytoryczne, superwizje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów

Czas trwania

 • Spotkania indywidualne trwają 45 do 60 minut
 • Spotkania rodzinne 1,5 godziny
 • Spotkania grupowe 1,5 do 2 godzin
 • Konsultacje psychiatryczne 30 minut do 1,5 godziny