Zapraszamy do zapoznania się z programami profilaktyczno – terapeutycznymi które oferujemy dla rodziców.

Łódź na falach

Program dla rodziców w kryzysie rozstania

Keja

Grupa wsparcia dla kobiet

Dolina TaM TaM

Grupa dla rodziców dzieci z historią adopcji

Kotłownia

Warsztaty dla rodziców dzieci ADHD

Szkoła dla rodziców

Konsultacje indywidualne dla rodziców

Szkolenie dla rodziców „Czarny kot”

Dyżur telefoniczny 

Osoby zainteresowane udziałem w programie, prosimy o kontakt z Poradnią: 12 422 18 58