Zapraszamy do zapoznania się z programami profilaktyczno – terapeutycznymi które oferujemy dla rodziców.

Łódź na falach

Program dla rodziców w kryzysie rozstania

Keja

Grupa wsparcia dla kobiet

Dolina TaM TaM

Grupa dla rodziców dzieci z historią adopcji

Kotłownia

Warsztaty dla rodziców dzieci ADHD

Szkoła dla rodziców

Czarny kot

Szkolenie dla rodziców

Konsultacje indywidualne dla rodziców

Kotopiryna

Warsztaty dla rodziców