Terapia indywidualna młodzieży to proces systematycznych spotkań (zazwyczaj z  częstotliwością raz w tygodniu) młodego człowieka z terapeutą. Sesje oparte są przede wszystkim na dialogu i autorefleksji, przyglądaniu się procesom zachodzącym w relacji terapeutycznej oraz w relacjach i sytuacjach życia codziennego. Dialog ten ma prowadzić do wzrostu samoświadomości oraz zmian wewnątrzpsychicznych, usunięcia objawów, a w efekcie umożliwić wprowadzanie zmian w codziennym funkcjonowaniu młodego człowieka.  

Podjęcie terapii indywidualnej poprzedzone jest spotkaniami konsultacyjnymi. Na pierwszą konsultację zapraszamy nastolatka razem z rodzicem/opiekunem prawnym. Młodzież powyżej 18 r.ż może uczestniczyć w konsultacjach samodzielnie.  W sytuacji decyzji o dalszej współpracy ustalone zostają szczegółowe zasady i cele terapii oraz zasady kontaktu terapeuty z rodzicami. Czas trwania jednej sesji terapeutycznej/konsultacyjnej to 45 min.