Sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli

Zapraszamy do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

W ramach pracy sieci, w pierwszym etapie, odbywają się spotkania diagnostyczne z uczestnikami, podczas których nauczyciele wraz z koordynatorem analizują, które obszary wymagają podjęcia pracy. W toku roku szkolnego odbywają się regularne spotkania uczestników z ekspertami, których celem jest dzielenie się doświadczeniami oraz zdobycie niezbędnej wiedzy w określonych wcześniej obszarach. Do udziału w sieci zaproszeni są wychowawcy klas IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Koordynatorem sieci jest p. Alicja Sikora. 

 

Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych w proponowanych obszarach w ramach sieci proszone są o indywidualne zgłaszanie się poprzez wypełnienie i przesłanie w wersji elektronicznej skanu formularza zgłoszenia do sieci  na adres  mailowy kot.krakow@poczta.onet.pl  z dopiskiem: wspomaganie rozwoju szkół.