Zapraszamy do zapoznania się z programami profilaktyczno – wychowawczymi realizowanymi na rzecz szkół.

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

Program dla klas I – III

KOT W TARAPATACH

Program dla klas IV-VI

KOTWICA

Szkolenie dla nauczycieli

CZARNY KOT