Program profilaktyczno – wychowawczy dla klas I – III

Kot w tarapatach


Rok szkolny 2023/2024

Miło nam poinformować, że ruszyła kolejna edycja Programu profilaktyczno-wychowawczego „Kot w Tarapatach” realizowanego w ramach Zespołu Terapii Dziecka.

Program „Kot w Tarapatach” to projekt skierowany do wychowawców I klas Szkół Podstawowych oraz pedagogów, psychologów pracujących  z uczniami pierwszych klas szkół podstawowych. Realizowany jest przez zespół terapeutów dziecięcych Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”.

Program jest realizowany przez cały okres edukacji wczesnoszkolnej. Rozpoczyna się w I klasie a kończy w III klasie. Cały program jest stworzony w oparciu o myśli teorii przywiązania a nauczyciel dzięki niemu może m.in.:

 • Rozwijać zdolność rozumienia stanów umysłowych dziecka,
 • Właściwie odczytywać zachowania dziecka i intencje jego zachowania,
 • Łączyć umiejętności wychowawcze z wiedzą na temat rozwoju psychicznego dzieci.

Uczestnicy programu wzmacniają swoją pozycję jako nauczyciela, nabywają umiejętności radzenia sobie z klasą oraz indywidualnym dzieckiem.

W programie duży nacisk jest kładziony na potrzeby rozwojowe – relacyjne dzieci. Dzieci będą mogły:

 • nawiązać bezpieczne i bliskie relacje oparte na zaufaniu i życzliwości z wychowawcą i innymi dziećmi,
 • twórczo integrować się z grupą klasową,
 • pomagać sobie nawzajem i dbać o własne granice,
 • kształtować zdolność do zwracania się o pomoc do dorosłych.

Etapy Programu:

 1. Zgłoszenie poprzez wypełnienie ankiety – przyjmowane do 20.01.2024r.
 2. Udział w szkoleniu dotyczącym teorii przywiązania. Zapoznanie się z ideą i podstawami teoretycznymi projektu „Kot w Tarapatach”
 3. Zapoznanie się  z pierwszym scenariuszem zajęć „Kot w Tarapatach”, podczas szkolenia z teorii przywiązania.

W tegorocznej edycji przewidywany jest udział dla 20 szkół podstawowych. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń oraz zgłoszenie zespołowe: wychowawca i pedagog/psycholog.
Szczegóły programu zostaną wysłane po zgłoszeniu i przyjęciu do programu.

Program adresowany jest do wychowawców klas pierwszych, którzy chcą aby ich uczniowie:

 • nawiązywali bezpieczne relacje z dorosłymi, oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku
 • lubili się ze sobą i tworzyli zgraną klasę, umieli się kolegować
 • pomagali sobie nawzajem i dbali o własne granice
 • zwracali się do dorosłego i do rówieśników z prośbą o pomoc

Program „Kot w Tarapatach” pomaga nauczycielom:

 • rozwijać zdolności rozumienia stanów umysłowych dzieci,
 • właściwie odczytywać zachowania dziecka i intencje jego działania
 • łączyć umiejętności wychowawcze z wiedzą na temat rozwoju psychicznego dzieci

Jak to robimy?

Program „Kot w Tarapatach” rozpoczyna się w I klasie i trwa do III klasy w poszczególnych krokach:

 • Krok Pierwszy

Zgłoszenie się szkoły do udziału w programie – dyrektor szkoły, pedagog/psycholog lub wychowawca klasy I może zgłosić swoją szkołę z informacją, które klasy będą brały udział w programie. Czas realizacji – do końca stycznia bieżącego roku szkolnego

 • Krok Drugi

Udział wychowawcy każdej klasy I oraz psychologa/pedagoga szkolnego w warsztatach szkolno – edukacyjnych w SPPP „KOT” wprowadzających do programu „Kot w Tarapatach” – data jest ustalana na bieżąco w danym roku szkolnym.

 • Krok Trzeci i następne

Stała współpraca ze specjalistami SPPP „KOT” na dalszych etapach zajęć wychowawczo – profilaktycznych w klasach I – III. Realizowanie scenariuszy zajęć profilaktycznych oraz konsultacje z prowadzącymi program na spotkaniach grupowych i indywidualnie.

Zgłoszenie poprzez wypełnienie ankiety.

Program realizowany jest przez Zespół Terapii Dziecka i Rodziców
Koordynatorem programu jest Urszula Turyna.
Kontakt z koordynatorem: kotwtarapatach@gmail.com