Szanowni Państwo

 

Informujemy , że do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”  zgłoszenia są przyjmowane na podstawie następujących kryteriów:

 

 • dzieci i młodzież zamieszkała lub ucząca się na terenie miasta Krakowa,
 • rodzice dzieci i młodzieży objętych opieką Poradni

NIE WYMAGAMY SKIEROWANIA

 

Zasady przyjmowania do Poradni

 

 1. Dzieci i młodzież przyjmowani są do Poradni na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
 2. W celu zapisania dziecka/nastolatka/rodziny na terapię należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj lub w Poradni) oraz złożyć go osobiście w sekretariacie lub za pomocą platformy e-puap (link dostępny tutaj).
 3. Złożenie formularza skutkuje wpisaniem na listę osób oczekujących na terapię.
 4. W momencie pojawienia się wolnego terminu otrzymają Państwo telefon z Poradni z propozycją spotkania. W sytuacji nieodebrania telefonu prosimy o niezwłoczne oddzwonienie. Brak odpowiedzi na kontakt z Poradnią skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
 5. W sytuacji nieprzyjęcia dwóch zaproponowanych terminów Państwa zgłoszenie przechodzi na koniec listy oczekujących.
 6. Prosimy o kontakt z Poradnią w sytuacji znalezienia pomocy w innym miejscu. Pozwoli nam to zapewnić szybszą pomoc dla innych osób oczekujących.
 7. Istnieje możliwość uzyskania informacji dotyczącej miejsca na liście osób oczekujących.

 

Zespół SPPP „KOT” stosuje zwykle określoną procedurę postępowania diagnostyczno-terapeutycznego od zgłoszenia poprzez:

 

 • szczegółowy wywiad kliniczny z rodzicami
 • zapoznanie z ewentualną opinią nauczyciela o dziecku i dokumentacją (np. wpisy do Książeczki Zdrowia Dziecka, karty informacyjne ze szpitala, opinie psychologiczne)
 • kilka spotkań obserwacyjno-diagnostycznych prowadzących od hipotez diagnostycznych i propozycji określonych form pomocy omawianych z rodzicami i dzieckiem (etap zawierania kontraktu)
 • etap pracy terapeutycznej (w zależności od problemu i wieku dziecka może to być psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna lub psychoedukacja)

Spotkania konsultacyjne w celu zakwalifikowania na terapię odbywają się w Poradni na bieżąco, w zależności od dostępnych wolnych terminów, którymi dysponują terapeuci.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami pracy w Poradni w czasie epidemii: