Zespół Terapii Dziecka i Rodziców tworzą psycholodzy i psychoterapeuci pracujący w nurtach: psychodynamicznym, poznawczo – behawioralnym oraz systemowym. Główne formy pracy to terapia indywidualna i grupowa.

Skład Zespołu:
  • Urszula Turyna – koordynator Zespołu
  • Agnieszka Balicka
  • Karolina Betlejewska
  • Marta Cieślik
  • Anna Rais-Przybyła
  • Agnieszka Ryss
  • Zofia Szostak – Kędzierska
  • Joanna Tomoń

Jak rozpoznać ten moment, w którym psychoterapia będzie dla dziecka korzystnym rozwiązaniem? Rodzice są często zaniepokojeni zachowaniem i emocjami swojego dziecka, nie wiedzą czy warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Jeśli zaangażowanie rodziców nie wystarcza i problemy dziecka się nasilają, nie warto czekać – problemy dziecka mogą się bowiem pogłębić.

Dziecko może cierpieć z powodu wielu problemów, np. doświadczać kłopotów z jedzeniem, ze snem, nie radzić sobie z własną agresją wobec rówieśników czy dorosłych lub nadmiernie wycofywać się w relacjach z innymi. Dzieci mogą przeżywać silne lęki, związane z chodzeniem do szkoły, separacją z rodzicami, kontaktami społecznymi. Zaburzenia emocjonalne mogą przyjmować różne formy – od nieśmiałości i rezygnacji z niektórych aktywności, po nadmierną płaczliwość, milczenie, zaniżoną samoocenę.Często dzieci potrzebują pomocy gdy przeżyły uraz psychiczny np. ciężką chorobę, wypadek, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, nadużycia seksualne, przemoc psychiczną lub fizyczną, i inne.

Czasem trudności dziecka znajdują wyraz w dolegliwościach somatycznych lub w formie zachowań służących rozładowaniu napięcia, redukcji lęku, jak np. tiki, czynności natrętne, rytuały, masturbacja, i inne.

Rodzice mogą zgłosić potrzebę spotkania z terapeutą dziecięcym w naszej poradni, wówczas umawiane są spotkania konsultacyjne i diagnostyczne z rodzicami oraz z dzieckiem. Celem tych spotkań jest poznanie specyfiki trudności dziecka i rodziców, historii pojawiania się problemów, ich tła oraz motywacji do zmiany.

Po odbytych spotkaniach konsultacyjnych, proponujemy dzieciom terapię indywidualną, grupową lub rodzinną. Częstotliwość i czas trwania terapii zależy od nurtu, w jakim pracuje terapeuta oraz od zmian zachodzących w procesie terapeutycznym.

Główną formą pomocy prowadzonej przez psychoterapeutów Zespołu Terapii Dziecka i Rodziców jest psychoterapia indywidualna oraz psychoterapia grupowa dzieci. Członkowie Zespołu są rownież współautorami oraz prowadzą programy profilaktyczne i edukacyjne dla Rodziców i Nauczycieli: Dolina TaM TaM, Kotłownia, Pozytywna Dyscyplina, Kot w Tarapatach, Kotwica, Młyn.