Szkoła dla rodziców

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Głównym celem Szkoły jest wsparcie rodziców i wychowawców w kształtowaniu dobrej relacji z dziećmi. Dorośli mają możliwość opanowania konkretnych metod wychowawczych. Uczą się jak nawiązywać  efektywną współpracę z dzieckiem.  Kształtują umiejętności modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań. Dowiadują się jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia, a także jak radzić sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka. Warsztaty pomagają dorosłym w wyrażaniu oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane. Otrzymują wiedzę w jaki sposób pomagać dzieciom  w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.

Cel  zajęć:

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Tematy:

 1.  Spotkanie organizacyjno – integrujące
 2. Granice
 3. Uczucia (część I)
 4. Uczucia (część II)
 5. Zachęcanie dziecka do współpracy
 6. Kary
 7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 8. Zachęcanie do smodzielności
 9. „Wpisywanie” dziecka w role i uwalnianie od grania ról
 10. Pomocna pochwała i zachęta

Uczestnicy: Program kierowany jest głównie do rodziców dzieci w wieku szkolnym i rodziców nastolatków. Grupa ma charakter zamknięty, udział poprzedzony jest rozmową rekrutacyjną. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w grupie ok. 10-12 osób

Terminy spotkań: poniedziałki, godz. 9.30 -12.30

Zapisy telefoniczne nr tel. 12 422-18-58

Warsztaty prowadzą psychoterapeutki: Joanna Tomoń oraz Katarzyna Stawiarska.