KOTATA

Grupa wsparcia dla ojców

Kotata to cykl zajęć grupowych dla ojców doświadczających trudności w relacjach rodzinnych, chcących wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze oraz interpersonalne.

Pojawienie się dziecka w rodzinie jest zderzeniem własnych wyobrażeń i oczekiwań z często trudną realnością, wymaga od partnerów przedefiniowania dotychczasowych ról, stawia przed nimi nowe wymagania i wyzwania. Nierozwiązanie kryzysu związanego z narodzinami dziecka może mieć destrukcyjny wpływ na jakość dotychczasowej relacji między rodzicami, prowadzić do frustracji i braku satysfakcji z roli ojca.

Głównym celem zajęć jest wspieranie ojców w przeżywanych trudnościach i dylematach wychowawczych, poprzez umożliwienie wglądu w siebie, identyfikowaniu doświadczanych emocji i poznaniu własnych motywacji. Udział w zajęciach umożliwia wymianę doświadczeń z innymi mężczyznami, będącymi w podobnej sytuacji życiowej, uzyskanie inspiracji do budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji z bliskimi.

Kotata jest grupą prowadzoną przez mężczyzn dla mężczyzn chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze, zmierzyć się z doświadczanymi trudnościami i poprawić jakość relacji z bliskimi. Zajęcia będą odbywały się od października 2023 do czerwca 2024, w czwartki  w godzinach 10 – 12.

Harmonogram spotkań:

05.10.2023 r., 19.10.2023 r., 02.11.2023 r., 16.11.2023 r., 30.11.2023 r., 21.12.2023 r., 04.01.2024 r., 18.01.2024 r., 01.02.2024 r., 15.02.2024 r., 07.03.2024 r., 21.03.2024 r., 04.04.2024 r., 18.04.2024 r., 16.05.2024 r.

Informacje szczegółowe:

Grupa liczy od 8 do 10 osób. Rozpoczęcie spotkań grupowych poprzedzone będzie indywidualnymi konsultacjami osób zainteresowanych udziałem z prowadzącymi.

Zgłoszenia: zpwkot@gmail.com

Prowadzący:
Mateusz Badecki – pedagog, psychoterapeuta, trener
Przemysław Radzik – pedagog, socjoterapeuta