Zespół Profilaktyki Wychowawczej tworzą psycholodzy, trenerzy i psychoterapeuci doświadczeni w pracy warsztatowej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Skład Zespołu:
  • Katarzyna Stawiarska – koordynator Zespołu
  • Mateusz Badecki
  • Przemysław Radzik
  • Michalina Skołyszewska

W ramach Zespołu Profilaktyki Wychowawczej oferujemy oddziaływania psychoedukacyjne, wsprciowe i profilaktycznej skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Oferujemy superwizje, grupy terapeutyczne, warsztaty rozwojowe, zajęcia interwencyjne w szkole. 

Do współpracy zapraszamy nauczycieli i wychowawców klas, którzy mierzą się ż różnorakimi trudnościami: problemy z integracją w klasie, zjawiska przemocy rówieśniczej, kryzysy i inne.

GARŚĆ REFLEKSJI

Audycja radiowa „Jak pomóc dziecku nękanemu w szkole”

Publikacja „Bezpieczny uczeń w Krakowie”

Kontakt z trenerami: zis@kot.krakow.pl