Zespół Terapii Rodzin składa się z certyfikowanych psychoterapeutów i terapeutów w trakcie procesu certyfikacji, którzy ukończyli całościowe szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin. Pracujemy w oparciu o metodę systemowej terapii rodzin, ale czerpiemy też inspiracje z innych modeli terapeutycznych.

Wszyscy nasi psychoterapeuci kierują się w pracy zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego.

Skład Zespołu:

  • Judyta Andrijew – koordynator Zespołu
  • Magda Krupa
  • Katarzyna Morajda
  • Ewa Nikiel
  • Piotr Podgórski
  • Jakub Rzyman
  • Małgorzata Sypka
  • Dominika Sznajder

Do naszego Zespołu zgłaszają się ci, którzy potrzebują pomocy na poziomie systemu rodzinnego. Trafić do nas można przede wszystkim ze względu na trudności dziecka. Przyczyn, dla których rodzice i opiekunowie szukają terapii rodzinnej może być wiele. Do najczęstszych należą kryzysy rozwojowe dzieci i młodzieży, trudne momenty sytuacyjne ( konflikt w rodzinie, pojawienie się rodzeństwa, rozstanie rodziców), doświadczenia traumatyczne (choroba członka rodziny, śmierć, nieszczęśliwy wypadek), objawy, które prezentuje dziecko (depresja, lęki, lęki separacyjne, mutyzm, moczenie nocne, zaburzenia zachowania, agresja, trudności wychowawcze, zaburzenia odżywiania, autoagresja, fobia szkolna). W Zespole Terapii Rodzin nie prowadzimy terapii par ani terapii małżeńskiej. Prowadzimy konsultacje rodzicielskie, jeżeli sytuacja rodzinna tego wymaga. Decyzję o formie terapii podejmuje terapeuta wspólnie z rodziną.

W terapii rodzinnej kierujemy się naczelną zasadą dobrowolności. Ludzie, którzy szukają wsparcia dla swojej rodziny, sami zgłaszają się do naszej Poradni. Oznacza to, że nie potrzeba żadnego skierowania, aby skorzystać z naszej pomocy. Nie prowadzimy terapii przymusowej.

Pierwszym kontaktem z naszymi terapeutami jest konsultacja zgłoszeniowa, czyli rozmowa o problemie, oczekiwaniach poszczególnych członków rodziny i możliwościach pomocy z naszej strony.

Decyzję o objęciu rodziny terapią podejmuje Zespół po procesie diagnostycznym, który obejmuje konsultację zgłoszeniową – indywidualną lub rodzinną rozmowę oraz jedną lub kilka sesji konsultacyjnych z rodziną.

Terapia rodzinna jest sytuacją dobrowolną i potrzebna jest współpraca wszystkich zainteresowanych osób. Nie wyklucza to objęcia terapią także osób, które nie są całkowicie przekonane i mają wątpliwości, co do sensowności tej formy pomocy.

Praca z rodziną jest systematycznie poddawana superwizji indywidualnej lub grupowej.

Cały Zespół Terapii Rodzin poddaje się regularnej superwizji zespołu.

Programy terapeutyczne dla rodzin w kryzysie rozstania

Łódź na falach

Program dla rodziców

Keja 

Grupa dla kobiet