Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”  od 2013r. realizuje zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół i placówek oświatowych. Istotą nowego modelu wspomagania jest wpisanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły rozumianej, jako organizacja ucząca się. U podstaw modelu wspomagania leży przekonanie o dużym znaczeniu ewaluacji pracy szkoły. Dzięki niej może ona skutecznie planować własny rozwój, a także kierować wsparcie tam, gdzie jest ono faktycznie potrzebne. Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie procesowego lub problemowego wspomagania oraz do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia o charakterze metodycznym lub problemowym.

Wspomaganie procesowe i problemowe

Sieci samodoskonalenia nauczycieli

Kontakt z koordynatorami

Bieżące informacje 

Archiwum działań w ramach Wspomagania i Sieci

Szkoły objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Obszary objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Szkoły objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Szkoły objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Szkoły objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Obszary objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Sprawozdanie z działań w ramach sieci >> kliknij tutaj