Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”  od 2013r. realizuje zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół i placówek oświatowych. Istotą nowego modelu wspomagania jest wpisanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły rozumianej, jako organizacja ucząca się. U podstaw modelu wspomagania leży przekonanie o dużym znaczeniu ewaluacji pracy szkoły. Dzięki niej może ona skutecznie planować własny rozwój, a także kierować wsparcie tam, gdzie jest ono faktycznie potrzebne. Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie procesowego lub problemowego wspomagania oraz do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia o charakterze metodycznym lub problemowym.

Wspomaganie procesowe i problemowe

Sieci samodoskonalenia nauczycieli

Kontakt z koordynatorami

Bieżące informacje 

Archiwum działań w ramach Wspomagania i Sieci

Rok szkolny 2016/2017

Szkoły objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Obszary objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Rok szkolny 2017/2018

Szkoły objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Rok szkolny 2018/2019

Szkoły objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Rok szkolny 2019/2020

Szkoły objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Obszary objęte wspomaganiem >> kliknij tutaj

Sprawozdanie z działań w ramach sieci >> kliknij tutaj

Sprawozdanie 14.02.2020 – 24.07.2020 oraz 14.09.2020 – 31.12.2021 >> kliknij tutaj

Roczny plan pracy sieci współpracy i samokształcenia w roku szk. 2019/2020 i 2020/2021 >> kliknij tutaj

Rok szkolny 2020/2021

Sprawozdanie z działań w ramach sieci 14.02.2020 – 27.07.2020 oraz 14.09.2020 – 31.12.2021 >> kliknij tutaj

Roczny plan pracy sieci współpracy i samokształcenia w roku szk. 2019/2020 i 2020/2021 >> kliknij tutaj

Roczny plan pracy sieci współpracy i samokształcenia w roku 2022 >> Kliknij tutaj

Sprawozdanie z realizacji planu działania sieci współpracy i samokształcenia wychowawców klas I-III za okres 07.02.2022r. – 31.07.2022r. >> Kliknij tutaj 

Sprawozdanie z realizacji planu działania sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli wychowawców klas za okres od lutego 2022r. do 31 grudnia 2022r. >> Kliknij tutaj 

Sprawozdanie z realizacji planu działania sieci współpracy i samokształcenia wychowawców klas I-III za okres od 1.01.2023r. do 30.06.2023r. >> Kliknij tutaj 

Sprawozdanie z realizacji planu działania sieci współpracy i samokształcenia wychowawców klas I-III za okres od 01.09.2023r. do 31.12.2023r. >> Kliknij tutaj 

Roczny plan pracy sieci współpracy i samokształcenia w 2023r. >> Kliknij tutaj 

Roczny plan pracy sieci współpracy i samokształcenia w 2023r., klasy I-III Szkół Podstawowych w Gminie Miejskiej Kraków >> Kliknij tutaj

Sprawozdanie z realizacji planu działania sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli wychowawców klas od stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. >> Kliknij tutaj 

Praca sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i wychowawców klas w okresie od 01.2023r. do 31.12.2023r. >> Kliknij tutaj