Konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych

Serdecznie zapraszamy rodziców korzystających z oferty Krakowskiego Ośrodka Terapii, lub oczekujących na terapię dziecka w naszym ośrodku, na porady w sprawach wychowawczych.
Spotkania mają na celu wsparcie rodziców w budowaniu lepszych relacji z dzieckiem, dają możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą. Konsultacje mają charakter porady psychologiczno-pedagogicznej i nie są formą terapii indywidualnej.

Oferujemy:

  • porady w sprawach wychowawczych,
  • konsultacje dotyczące pozytywnej komunikacji z dzieckiem, stawiania granic, wyciągania konsekwencji, chwalenia, motywowania, zachęcania dziecka do współpracy i samodzielności,
  • wsparcie rodzica w kryzysie.

Oferujemy od 1 do 6 spotkań, w czasie których wspólnie przyjrzymy się danemu problemowi lub konkretnemu obszarowi wychowania i rozważymy możliwe rozwiązania

Chęć uczestnictwa w konsultacjach można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie KOT lub u terapeuty prowadzącego dziecko.