W Zespole Terapii Młodzieży oferujemy terapię grupową dla uczniów klas VII i VIII oraz dla uczniów szkół średnich. Procesy grupowe rozpoczynają się w październiku – listopadzie a kończą w czerwcu. Grupy są zamknięte (nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie trwania procesu).  Udział w grupie poprzedzony jest konsultacjami kwalifikującymi prowadzonymi przez terapeutę grupowego. W przebiegu terapii grupowej zapraszamy uczestników do dialogu ze sobą nawzajem oraz prowadzącymi, przyglądania się procesom zachodzącym w interakcjach, podejmowania nowych strategii w relacjach.  Sesje terapii grupowej odbywają się raz w tygodniu, czas trwania to 90 minut.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” prowadzi rekrutację do grupy psychoterapeutycznej dla uczniów klas VII i VIII

Uczestnicy: grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej adresowana jest do nastolatków z trudnościami adaptacyjnymi oraz z trudnościami w relacjach rówieśniczych.

Czas trwania: zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w środę w godzinach 17.00-18.45, w okresie od listopada do czerwca.

Kwalifikacja i nabór do grupy: odbywa się na podstawie wywiadu z obojgiem rodziców oraz spotkania z nastolatkiem, które pomagają ustalić czy psychoterapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy.

Planowana ilość uczestników: 8 osób.

Forma zgłoszenia do grupy: Zgłoszenia na konsultacje do grupy przyjmowane są telefonicznie, lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie. Terapeuci prowadzący grupę kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia terminu spotkania. Rekrutacja kończy się, pozostały pojedyncze miejsca.

Termin: czwartki

Czas trwania: od listopada 2023 do czerwca 2024

Częstotliwość spotkań:   1 x w tygodniu 90min

Dla kogo: uczniowie klas: 2-4 szkoły ponadpodstawowej

Ilość osób: 8-10

Prowadzący: Ewelina Długosz – Wójcik, Anna Marcisz – Mrozowska

Kwalifikacja:
Rozpoczęcie procesu grupowego poprzedzają spotkania kwalifikacyjne z pacjentami. Wstępna diagnoza pozwala psychoterapeucie dokonać oceny, czy terapia grupowa będzie w aktualnej sytuacji najlepszą formą leczenia dla pacjenta.

Cel:

Grupa psychoterapeutyczna jest okazją, aby doświadczyć siebie w kontakcie zarówno ze specjalistami jak i grupą osób w podobnym wieku. Daje możliwość przyjrzenia się swojemu zachowaniu, myślom i uczuciom, które pojawiają się w obecności innych. Pozwala w bezpiecznym środowisku doświadczyć specyfiki relacji, przepracować trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, poddać leczeniu indywidualne problemy i zaburzenia. Jest przestrzenią do doświadczenia nowych sposobów zachowania a także przyjrzenia się sobie z innej perspektywy.

Setting:

Grupowy proces terapeutyczny opisywany i prowadzony jest w rozumieniu psychodynamicznym.

Grupa ma charakter zamknięty, więc w przypadku rozpoczęcia procesu, nowe osoby nie będą kwalifikowane. Psychoterapeuci prowadzący grupę przez cały okres trwania struktury superwizują swoją pracę terapeutyczną.

Kontakt z poradnią:

(12) 422 18 58