W Zespole Terapii Młodzieży oferujemy terapię grupową dla uczniów klas VII i VIII oraz dla uczniów szkół średnich. Procesy grupowe rozpoczynają się w październiku – listopadzie a kończą w czerwcu. Grupy są zamknięte (nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie trwania procesu).  Udział w grupie poprzedzony jest konsultacjami kwalifikującymi prowadzonymi przez terapeutę grupowego. W przebiegu terapii grupowej zapraszamy uczestników do dialogu ze sobą nawzajem oraz prowadzącymi, przyglądania się procesom zachodzącym w interakcjach, podejmowania nowych strategii w relacjach.  Sesje terapii grupowej odbywają się raz w tygodniu, czas trwania to 90 minut.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” rozpoczyna rekrutację do grupy socjoterapeutycznej TRAMPOLINA”

 

Uczestnicy: program grupy socjoterapeutycznej „TRAMPOLINA” adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej z trudnościami w relacjach rówieśniczych.

 

Czas trwania: zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałek w godzinach 17.00-18.30, w okresie od listopada/grudnia do czerwca.

 

Kwalifikacja i nabór do grupy: odbywa się na podstawie wywiadu z obojgiem rodziców oraz spotkania z nastolatkiem, które pomagają ustalić czy socjoterapia jest adekwatną i korzystną formą pomocy. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy.

 

Planowana ilość uczestników: 8 osób.

 

Forma zgłoszenia do grupy: Zgłoszenia na konsultacje do grupy przyjmowane są telefonicznie, lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie. Terapeuci prowadzący grupę kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia terminu spotkania. Rekrutacja trwa

Grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klas I- III szkół ponadpodstawowych.

Termin: planowany czas trwania: od listopada 2020 do czerwca 2021

Częstotliwość spotkań:   1 x w tygodniu 90min

Dla kogo: uczniowie klas: 1-3 szkoły ponadpodstawowej

Ilość osób: 6-8

Gdzie: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”,

  1. Helclów 23a, Kraków

Prowadzący : Jakub Droń (psycholog kliniczny, psychoterapeuta), Kinga Gawlas (psycholog, psychoterapeuta)

Kwalifikacja:
Rozpoczęcie procesu grupowego poprzedzają spotkania kwalifikacyjne z pacjentami. Wstępna diagnoza pozwala psychoterapeucie dokonać oceny, czy terapia grupowa będzie w aktualnej sytuacji najlepszą formą leczenia dla pacjenta. Zgłoszenia do kwalifikacji na grupę przyjmowane są do dn. 19.10.2020 r.

Cel:

Grupa psychoterapeutyczna jest okazją, aby doświadczyć siebie w kontakcie zarówno ze specjalistami jak i grupą osób w podobnym wieku. Daje możliwość przyjrzenia się swojemu zachowaniu, myślom i uczuciom, które pojawiają się w obecności innych. Pozwala w bezpiecznym środowisku doświadczyć specyfiki relacji, przepracować trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, poddać leczeniu indywidualne problemy i zaburzenia. Jest przestrzenią do doświadczenia nowych sposobów zachowania a także przyjrzenia się sobie z innej perspektywy.

Setting:

Grupowy proces terapeutyczny opisywany i prowadzony jest w rozumieniu psychodynamicznym.

Grupa ma charakter zamknięty, więc w przypadku rozpoczęcia procesu, nowe osoby nie będą kwalifikowane. Psychoterapeuci prowadzący grupę przez cały okres trwania struktury superwizują swoją pracę terapeutyczną.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, istnieje możliwość zmiany prowadzenia procesu grupowego i przeprowadzenia go w formie zdalnej.

Kontakt z poradnią:

(12) 422 18 58