W Zespole Terapii Młodzieży oferujemy terapię grupową dla uczniów klas VII i VIII oraz dla uczniów szkół średnich. Procesy grupowe rozpoczynają się w październiku – listopadzie a kończą w czerwcu. Grupy są zamknięte (nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie trwania procesu).  Udział w grupie poprzedzony jest konsultacjami kwalifikującymi prowadzonymi przez terapeutę grupowego. W przebiegu terapii grupowej zapraszamy uczestników do dialogu ze sobą nawzajem oraz prowadzącymi, przyglądania się procesom zachodzącym w interakcjach, podejmowania nowych strategii w relacjach.  Sesje terapii grupowej odbywają się raz w tygodniu, czas trwania to 90 minut.

Obecnie przyjmujemy zgłoszenia do grupy terapeutycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenia na grupę przyjmowane są pod numerem telefonu: 12 422 18 58