Ogłoszenie przetargu

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ,,Krakowski Ośrodek Terapii,, w Krakowie przy ul. Helclów 23a w Krakowie,  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.. Remont dachu budynku Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Krakowski Ośrodek Terapii,, w Krakowie przy ul. Helclów 23a.

 

Numer sprawy: 1/PN/SPPPKOT/2020                                             

Ogłoszenie Nr 597877-N-2020 z dnia 15.10.2020r.

  1. Załącznik 8a. Program Prac konserwatorskich
  2. Załącznik 8b. Pozwolenie MWKZ Nr ZN-I.5142.395.2020 z dnia 09.10.2020r. str.1, str2.
  3. Załącznik 8c. Przedmiar robót
  4. Załącznik 8d. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB)

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.10.2020 r.
W załączniku: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dachu budynku Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Krakowski Ośrodek Terapii,” w Krakowie przy ul. Helclów 23a.

Zawiadomienie o wybraniu wykonawcy z dnia 02.11.2020