Ogłoszenie przetargu

Specjalistyczna Poradnia

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ,,Krakowski Ośrodek Terapii,, w Krakowie przy ul. Helclów 23a w Krakowie,  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym.

Postępowania prowadzone są na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl

Pomoc  Uchodźcom z Ukrainy PWFUK – wymiana oświetlenia ogólnego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów  w budynku Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii” w Krakowie, ul. Helclów 23a.
Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
Strona prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f746b6a-20a4-11ee-9aa3-
96d3b4440790

Identyfikator postępowania : ocds-148610-6f746b6a-20a4-11ee-9aa3-96d3b4440790
Pomoc  Uchodźcom  z Ukrainy PWFUK, dostosowanie Sali  22  i łazienek dla dzieci o specjalnych potrzebach, dla dzieci i uchodźców z Ukrainy  korzystających z pomocy  SPPP„KOT” w Krakowie ul. Helclów 23a.
Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-248a9cf7-20b4-
11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator postępowania : ocds-148610-248a9cf7-20b4-11ee-a60c-9ec5599dddc1