Program psychoedukacyjno – psychoterapeutyczny dla rodziców w kryzysie rozstania

Łódź na falach

Program psychoedukacyjno-terapeutyczny “Łódź na falach” jest skierowany do rodziców, którzy doświadczają rozpadu związku partnerskiego i mają na uwadze dobro wspólnie wychowywanych dzieci. Podczas cyklu spotkań uczestnicy zapoznają się z aktualną wiedzą psychologiczną dotyczącą tego, czego w tym kryzysowym momencie życia doświadczają oni sami, ich byli partnerzy, ale przede wszystkim ich dzieci.

Wiedza ta pozwala spojrzeć na trudne doświadczenia z pewnego dystansu, ułatwia planowanie dalszych działań i podejmowanie ważnych decyzji. Przede wszystkim jednak udział w programie ma na celu przybliżenie rodzicom perspektywy ich dzieci, umożliwia pochylenie się nad dziecięcymi emocjami związanymi z rozpadem rodziny i udzielenie dzieciom odpowiedniego emocjonalnego wsparcia.

Podczas wykładów terapeuci zwracają uwagę na te aspekty psychologicznego funkcjonowania dzieci, które często podczas burzliwych rozwodowych negocjacji umykają uwadze nawet najbardziej kochających i troskliwych rodziców.

Rozwód i rozpad rodziny to doświadczenia skrajnie trudne  – nie da się przez nie przejść nie ponosząc emocjonalnych kosztów. Możliwym jest jednak podejmowanie decyzji i działań, które w maksymalnym zakresie chronią najmłodszych członków rodziny, pozwalają również dorosłym, rozstającym się partnerom na nowo poukładać relacje rodzicielskie po rozstaniu.

Wsparcie w sytuacji okołorozwodowej jest potrzebne i wartościowe. Pozwala lepiej poradzić sobie z trudnościami, omówić alternatywne sposoby radzenia sobie, stworzyć nowy plan na przyszłość. Poszukiwanie takiego wsparcia jest wyrazem rodzicielskiej troski i odpowiedzialności.

Udział w programie zwiększa świadomość partnerów w zakresie odmiennego przeżywania rozstania, różnic w radzeniu sobie z tym kryzysem. Pozwala na lepsze poznanie własnych uczuć, podświadomych konfliktów, może złagodzić rozłam, dookreślić oczekiwania, potrzeby i wspólne rodzicielskie cele. Daje to możliwość podjęcia decyzji o ewentualnym skorzystaniu z odpowiedniej formy pomocy terapeutycznej.

Celem głównym programu jest pomoc w zrozumieniu procesów emocjonalnych pojawiających się w kryzysie rozstania u dorosłych i dzieci

>> zrozumieć i zatroszczyć się o siebie –  kształtowanie umiejętnego rozumienia własnych emocji i przeżyć w sytuacji rozstania oraz konstruktywnych sposobów radzenia sobie z tym doświadczeniem,

>> zrozumieć i zatroszczyć się o dziecko – wypracowanie umiejętności potrzebnych do zrozumienia uczuć i zachowań dzieci oraz pomocy im  w trudnej sytuacji rozstania rodziców

>> otworzyć się na współpracę z drugim rodzicem – przedstawienie konstruktywnych sposobów zaplanowania przyszłości, bycia dobrym rodzicem w sytuacji rozstania

>> określić oczekiwania, cele, motywację do podjęcia pracy psychoterapeutycznej

>> rodzice w kryzysie rozstania

>> rodzice skierowani na terapię przez Sąd, z powodu konfliktu okołorozwodowego

>> wstępna konsultacja: wywiad z rodzicami, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań, przedstawienie programu, zawarcie kontraktu

>> wykłady grupowe dla rodziców (cykl spotkań szkoleniowych)

>> indywidualne spotkania podsumowujące wykłady, mające na celu dobór odpowiednich form pomocy rodzinie

>> Wprowadzenie do tematyki wykładów. Określenie celów, oczekiwań i zasad. Uczucia i przeżycia związane z rozstaniem. Psychologiczne reakcje na rozwód i separację. Fazy procesu rozwodowego. Sposoby radzenia sobie z tym trudnym doświadczeniem.

>> Zdefiniowanie problemów dziecka, reakcje dzieci na rozwód. Jak dzieci rozumieją rozwód? Jak dzieci reagują na rozstanie rodziców? Etapy radzenia sobie z rozstaniem rodziców. Potrzeby dziecka w tym trudnym dla niego momencie.

>> Trening kompetencji i uwrażliwienia rodziców, skoncentrowany na pomocy dzieciom
w przeżywaniu konfliktu rozstaniowego. Co możesz zrobić, żeby pomóc dziecku jak najlepiej znieść rozstanie rodziców? Jak rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie? Czego nie wolno rodzicom.

>> Perspektywy współpracy rodzicielskiej po rozwodzie, wyznaczenie kierunków działań na przyszłość. Jak powinni rozmawiać, co muszą ustalić rozwodzący się rodzice? Rodziny zrekonstruowane, prawdy i mity.

>> Rozmowy wstępne z rodzicami, kwalifikacje do programu (wywiad z rodzicami, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań, przedstawienie programu, zawarcie kontraktu)

>> Przebieg wykładów: 4 spotkania tematyczne

>> Indywidualne spotkania z rodzicami podsumowujące wykłady, mające na celu dobór odpowiednich form pomocy rodzinie.

 

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, może w nim wziąć udział rodzic, który wyrazi taką chęć/gotowość. Kwalifikacja uczestników odbywa się poprzez konsultację z psychologiem i ustalenie kontraktu na udział w projekcie.

Wykłady odbywają się cyklicznie, w każdym semestrze jest jedna edycja.  Terminy spotkań podawane są na miesiąc przed rozpoczęciem cyklu wykładów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Zgłoszenie uczestnictwa w programie odbywa się poprzez kontakt mailowy.  Koordynator programu: Judyta Andrijew.

Zgłoszenia do programu: ztrkotlodznafalach@gmail.com

Zapraszamy uczestników programu oraz wszystkie chętne osoby do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi.

Rozwód/rozstanie pary

Jak dziecko przeżywa rozwód

Wyzwania przed którymi stoją rodzice

Co dalej, czyli życie po rozstaniu