GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET W KRYZYSIE ROZSTANIA

KEJA

Zapraszamy kobiety/matki, które doświadczają  kryzysu rozpadu związku oraz trudności  w relacjach z dziećmi i/lub byłym partnerem.

Wsparcie w sytuacji okołorozwodowej pozwala lepiej poradzić sobie z trudnościami, zrozumieć siebie, opracować konstruktywne sposoby radzenia sobie, wypłakać żal, wygadać złość, złagodzić lęk, stworzyć nowy plan na przyszłość.

Często kobiety/matki pytają psychologów, jak w tym trudnym dla nich samym okresie wspierać dzieci oraz współpracować z partnerem, jak znaleźć dla niego przestrzeń, jak nie bać się tej współpracy.

Stąd pomysł aby, wzbogacić ofertę Ośrodka o grupę wsparcia dla kobiet/matek, które przechodzą przez kryzys rozpadu związku.

Grupa wsparcia ma być miejscem/przestrzenią, gdzie kobiety przeżywające kryzys będą mogły uzyskać pomoc i wsparcie, gdzie ich przeżycia będą mogły być wypowiedziane, zrozumiane, zaakceptowane i zaopiekowane.

Grupa ta stworzy przestrzeń, w której mogą spotkać się osoby będące na różnych etapach radzenia sobie z kryzysem, z odmiennymi doświadczeniami, co da im możliwość spojrzenia z różnorodnych punktów widzenia na osobiste sytuacje.

Spotkania odbywały się będą w okresie od października do czerwca. Planujemy spotkania raz na 2 tygodnie (piątki 14:00-16.00).

Rozpoczęcie spotkań grupowych poprzedzone będzie indywidualnymi konsultacjami uczestniczek z osobami prowadzącymi grupę.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z prowadzącymi:

Katarzyna Morajda – psycholog, psychoterapeuta

Judyta Andrijew – psycholog, psychoterapeuta

Zgłoszenia: ztrkot@gmail.com