Okres dorastania,  jest czasem kryzysu rozwojowego niosącego ze sobą różnorodne trudności i dylematy. Młody człowiek może doświadczać wtedy niezrozumiałych nastrojów, niepokojących zachowań czy różnorodnych, gwałtownych reakcji somatycznych i emocjonalnych.

Wiąże się to z licznymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian w obrazie własnego ciała, z koniecznością separacji od rodziców i budowania własnej indywidualności, czy choćby z dylematami pomiędzy sprzecznymi pragnieniami: niezależności i zależności zarazem. Obraz ten może przybierać zatem postać normy rozwojowej lub przekraczać jej granice (nadmierne nasilenie i długość trwania), uniemożliwiając lub znacząco utrudniając zdrowe funkcjonowanie młodych ludzi w środowisku rówieśniczym, szkolnym czy domowym.

Jeżeli jesteś nastolatką/ nastolatkiem i dostrzegasz u siebie nasilające się stany depresyjne lub lękowe czy niepokojące objawy somatyczne, lub jesteś rodzicem, którego zaczęły niepokoić zachowania dziecka w okresie dorastania, zapraszamy na konsultację terapeutyczną do Zespołu Terapii Młodzieży.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową młodzieży począwszy od 12 roku życia do ukończenia szkoły średniej.