Wspomaganie procesowe i problemowe

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

>> rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

>> analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;

>> potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;

>> innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę;

>> ustalenia sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

>> zaplanowania form wspomagania i ich realizację;

>> wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Koordynatorem działań w ramach wspomagania procesowego i problemowego jest p. Izabela Kaznowska.

Zgłoszenie szkoły do współpracy odbywa się mailowo poprzez wysłanie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) do SPPP „KOT” na adres mailowy kot.krakow@poczta.onet.pl z dopiskiem: wspomaganie rozwoju szkół.