Wspomaganie procesowe i problemowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek

Informujemy, że w związku z sytuacją pandemii w ramach wspomagania realizowanego przez naszą poradnię uruchomione zostało specjalne szkolenie z zakresu obsługi systemu Microsoft Teams. Szkolenie dostosowywane jest indywidualnie do potrzeb placówki. Dyrektorów zainteresowanych szkoleniem prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie na adres poradni formularza zgłoszeniowego, który zostanie przekazany do koordynatora wspomagania, Pani Izabeli Kaznowskiej. Koordynator skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych.

Szkolenie jest bezpłatne, realizowane online.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

>> rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

>> analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;

>> potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;

>> innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę;

>> ustalenia sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

>> zaplanowania form wspomagania i ich realizację;

>> wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Koordynatorem działań w ramach wspomagania procesowego i problemowego jest p. Izabela Kaznowska.

Zgłoszenie szkoły do współpracy odbywa się mailowo poprzez wysłanie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) do SPPP „KOT” na adres mailowy kot@mjo.krakow.pl, z dopiskiem: wspomaganie rozwoju szkół.