Zespół Terapii Młodzieży tworzą psycholodzy i psychoterapeuci pracujący w nurcie psychodynamicznym.

Skład zespołu:

 • Kinga Gawlas – koordynator Zespołu
 • Ewelina Długosz – Wójcik
 • Joanna Ignatowicz – Nikiel
 • Ewa Jędrzejczyk – Wawryk
 • Sylwia Kolbusz
 • Anna Marcisz – Mrozowska
 • Natalia Przystał
 • Maja Raczyńska – Ścigaj

Okres dorastania,  jest czasem kryzysu rozwojowego niosącego ze sobą różnorodne trudności i dylematy. Młody człowiek może doświadczać wtedy niezrozumiałych nastrojów, niepokojących zachowań czy różnorodnych, gwałtownych reakcji somatycznych i emocjonalnych.

Wiąże się to z licznymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian w obrazie własnego ciała, z koniecznością separacji od rodziców i budowania własnej indywidualności, czy choćby z dylematami pomiędzy sprzecznymi pragnieniami: niezależności i zależności zarazem. Obraz ten może przybierać zatem postać normy rozwojowej lub przekraczać jej granice (nadmierne nasilenie i długość trwania), uniemożliwiając lub znacząco utrudniając zdrowe funkcjonowanie młodych ludzi w środowisku rówieśniczym, szkolnym czy domowym.

Jeżeli jesteś nastolatką/ nastolatkiem i dostrzegasz u siebie nasilające się stany depresyjne lub lękowe czy niepokojące objawy somatyczne, nie radzisz sobie w relacjach z innymi lub jesteś rodzicem, którego zaczęły niepokoić zachowania dziecka w okresie dorastania, zapraszamy na konsultację terapeutyczną do Zespołu Terapii Młodzieży.

 • Zespół Terapii Młodzieży oferuje psychoterapię indywidualną i grupową dla młodzieży. Udzielamy również wsparcia psychoedukacyjnego rodzicom nastolatków pozostających u nas w terapii.
 • Wszystkim chętnym rodzicom i nauczycielom proponujemy szkolenie „Czarny Kot. Depresje, samouszkodzenia, samobójstwa u młodzieży”.
 • Specjalistów, psychologów i psychoterapeutów zapraszamy na „Projekcje filmowe” podczas których za pośrednictwem filmu omawiamy dylematy, z którymi mierzymy się w społeczeństwie, kulturze oraz psychoterapii.