Mogą Państwo skontaktować się z osobami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za organizację wspomagania

Agnieszka Balicka

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „KOT”

+48 12 422 18 58

Izabela Kaznowska

Koordynator wspomagania rozwoju szkół

+ 48 695 234 423 

Alicja Sikora

Koordynator sieci wychowawców klas IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych


Anna Żurad

Koordynator sieci wychowawców klas I-III szkoły podstawowej