Terapia rodzinna to cykl spotkań z rodziną lub w podzespołach rodzinnych. Rzadziej zdarzają się sesje indywidualne, tylko jeśli zachodzi taka potrzeba, i Zespół prowadzący podejmie taką decyzję.

Celem terapii rodzinnej najczęściej jest poprawa relacji panujących w rodzinie, wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i szacunku członków rodziny, przejście przez naturalne i jednostkowe kryzysy rozwojowe w rodzinie, poradzenie sobie z trudnymi doświadczeniami i traumami.

Proces terapeutyczny z rodziną prowadzi Zespół Terapeutów. Zazwyczaj w skład Zespołu wchodzi dwóch lub trzech terapeutów.

Niektóre sesje odbywają się z lustrem weneckim. Oznacza to, że spotkania terapeutyczne są współprowadzone zza lustra przez pozostałych terapeutów Zespołu Terapeutycznego.

Przed rozpoczęciem procesu terapeutycznego, terapeuci zawierają z członkami rodziny ustny kontrakt, w którym omawiane są zasady terapii rodzinnej, ustalane są cele terapii, częstotliwość spotkań i przewidywany, szacunkowy czas trwania terapii.

Każda sesja terapeutyczna trwa 1,5 godziny (z kilkunastominutową przerwą pod koniec sesji).

Sesje odbywają się co dwa lub co cztery tygodnie (raz lub dwa razy w miesiącu). Decyzję o częstotliwości spotkań podejmuje Zespół Terapeutyczny wraz z rodziną (czasami po konsultacji z Dyrekcją placówki i/lub superwizorem).

Długość trwania terapii, w zależności od potrzeb rodziny i problemu, z jakim rodzina zgłosiła się do Ośrodka, ustala Zespół Terapeutyczny. Decyzję o zakończeniu terapii podejmuje zespół po omówieniu tego z rodziną.

Podstawową zasadą, jaką kierujemy się w pracy z rodziną, jest zasada dobrowolności. Oznacza ona, że wszyscy członkowie rodziny wyrażają zgodę na udział w terapii, nawet jeśli mają wątpliwości, opory lub obiekcje. Chętnie o tym rozmawiamy i odpowiadamy na pytania.

Ponadto w naszej pracy obowiązuje zasada poufności. Wszelkie informacje nabyte w procesie terapii nie mogą być użyte przez uczestników terapii poza jej kontekstem, do celów innych, niż sprzyjających procesowi terapii.