Szkolenie dla rodziców

Czarny kot: Depresje, samookalecznia, samobójstwa wśród młodzieży

Odbiorcy: rodzice nastolatków

Cel szkolenia:

1. Zdobycie podstawowych informacji dotyczących depresji, samookaleczeń oraz samobójstw wśród młodzieży
2. Zapoznanie się z formami wsparcia instytucjonalnego oraz rodzicielskiego w sytuacji kryzysu emocjonalnego dziecka
3. Pogłębienie wiedzy na temat kontekstów rodzinnych w sytuacji występowania zaburzeń emocjonalnych dziecka
4. Zapoznanie się formami wsparcia w sytuacji zagrożenia życia dziecka.

Program:
1. Zaburzenia nastroju, depresja młodzieńcza – przyczyny, objawy, formy pomocy rodzicielskiej.
2. Autoagresja- etiologia, mechanizmy radzenia, formy wsparcia rodzicielskiego.
3. Samobójstwa wśród młodzieży- analiza czynników determinujących, wsparcie dziecka/rodziny po próbie samobójczej.
4. Procedury działania w sytuacji pojawiania się tendencji autoagresywnych, samobójczych u dzieci
5. Podsumowanie, refleksji uczestników szkolenia, omówienie emocji po szkoleniu.

Data: 26.11.2023
Czas trwania: 9-17
Miejsce: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” ul.
Helclów 23a
Forma: wykład, ćwiczenia w grupie, ćwiczenia w parach, praca nad materiałem
Ilość osób: 15-20 osób
Zapisy: czarnykotkrakow@gmail.com (z dopiskiem szkolenie dla rodziców)

Szkolenie poprowadzi Kinga Gawlas – psycholog, psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży, suicydolog.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.