W naszej poradni są dwie formy indywidualnych oddziaływań terapeutycznych: psychoterapia i terapia psychologiczna.

Psychoterapia indywidualna dzieci prowadzona jest przez psychoterapeutę dziecięcego, ukierunkowana jest na leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.  W psychoterapii dzieci diagnoza i leczenie zaburzeń odbywa się w ramach określonych zasad terapeutycznych, zgodne z podstawami teoretycznymi danego nurtu psychoterapii. Od tego zależy też wybór metod i narzędzi pracy.
W psychoterapii dziecka dochodzi do „przepracowania” różnych wczesnych i aktualnych doświadczeń i przeżyć.

Terapia psychologiczna dzieci prowadzona jest przez psychologa, którego praca skierowana jest na wsparcie rozwoju dziecka, wzmocnienie jego potencjału oraz umiejętności lepszego radzenia sobie z emocjami. Diagnoza może zawierać badanie testami psychologicznymi, a ważnym elementem terapii są spotkania psychoedukacyjne z rodzicami. Zdarza się, że w oddziaływania zostaje włączony wychowawca lub pedagog szkolny. W terapii psychologicznej łączymy różne metody pracy z dzieckiem: zabawę, rysunek, techniki zadaniowe, elementy artterapii.

Terapia indywidualna dzieci odbywa się w formie spotkań z terapeutą, najczęściej raz w tygodniu, trwa 45 minut. Terapii dziecka może towarzyszyć terapia rodzinna lub spotkania rodzicielskie. Czasami korzystne jest podjęcie przez rodziców własnej terapii indywidualnej (w ośrodku dla dorosłych).