Oferta wsparcia dla nauczycieli

Oferujemy pomoc dla nauczycieli, którzy poszukują skutecznych rozwiązań w sytuacji agresji i przemocy mającej miejsce na terenie placówki oraz innych sytuacji trudnych w szkole. Nasi trenerzy współpracują ze szkołami, proponując efektywne metody interwencji, dostosowane do potrzeb zgłaszającej się jednostki.

Superwizje dla nauczycieli

Trudna klasa, problemy uczniów i ich rodzin – to sytuacje które bardzo obciążają zarówno wychowawcę jak i pozostałych nauczycieli. Udzielenie pomocy, rozwiązanie konfliktu, to często ciężka i długa praca. W takich chwilach warto skorzystać ze wsparcia i konsultacji ze specjalistami oraz innymi nauczycielami, którzy rozwiązywali już podobne sprawy. Serdecznie zapraszamy nauczycieli na grupę superwizyjną prowadzoną przez naszych trenerów do Krakowskiego Ośrodka Terapii. Grupa może stanowić kontynuację pracy dla liderów Szkoły Budowania Bezpieczeństwa. Jest to 36-godzinny program doskonalenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy, skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w szkołach. W tym roku rusza jedna grupa – ilość miejsc ograniczona!

Superwizja szkoleniowa  to:
  • Dziewięć 3-godzinnych spotkań (październik 2019 – czerwiec 2020), których celem jest umocnienie i rozwój kompetencji z zakresu przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na zjawisko przemocy rówieśniczej i szkolnej; Każde spotkanie składa się z dwóch części: teoretyczno-treningowej oraz superwizyjnej
  • Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów, psychologów, pedagogów i terapeutów; mają formę treningu umiejętności z przestrzenią na wymianę doświadczeń, nie są jednak formą terapii grupowej
  • Grupa ma charakter stały i będzie liczyć maksymalnie 14 osób
  • Uczestnicy rozwijają umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami diagnostycznymi i interwencyjnymi w pracy z klasą oraz w kontakcie indywidualnym z uczniami, współpracownikami i rodzicami
  • Chętni uczestnicy mają możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych;

Konsultacje dla dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych na indywidualne konsultacje prowadzone przez specjalistów Krakowskiego Ośrodka Terapii. Zajęcia te są formą specjalistycznego wsparcia grona pedagogicznego w pracy z konfliktami i przemocą rówieśniczą,

Nasz zespół to psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy i trenerzy, doświadczeni w pracy z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych. Od lat wspieramy krakowskie szkoły, obejmując opieką klasy, w których dochodzi do przemocy i kryzysów.

Oferujemy:

  • porady w sprawach wychowawczych, dotyczące pracy z wymagającym uczniem klasą lub rodzicem,
  • superwizje indywidualne i grupowe dla nauczycieli,
  • warsztaty dla nauczycieli na terenie KOT,
  • wsparcie nauczyciela w kryzysie,
  • porady dla dyrektora w kryzysie szkoły.

 

Oferujemy od 1 do 6 spotkań, w czasie których wspólnie przyjrzymy się danemu problemowi i rozważymy możliwe rozwiązania. Rodzaj i zakres pomocy ustalamy indywidualnie.

 

W sprawie ustalenia szczegółów prosimy o przesłanie maila, z krótkim opisem problemu,  na adres:  zis.kot.krakow@gmail.com

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury publikacji  pt. „Bezpieczny uczeń w Krakowie – analiza zasobów środowiskowych w zakresie profilaktyki w szkole”.

Jako że bezpieczeństwo ucznia jest warunkiem koniecznym realizacji prawa dziecka do edukacji, publikacja traktuje szczegółowo o wymiarach bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego ucznia w szkole i odnosi je do kompetencji nauczycieli, wychowawców, pedagogów i dyrektora szkoły i placówki oświatowej, bo wszystkie te podmioty stanowią gwarancję (w oparciu o przepisy prawa) bezpieczeństwa ucznia w szkole.

Publikacja ta adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów szkolnych, ale w szerokim rozumieniu do ujmowanych całościowo środowisk szkolnych – wszystkich podmiotów edukacji szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców), organów administracji publicznej realizujących zadania w obszarze edukacji, środowisk akademickich i wszystkich tych osób, którzy pragną bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży w ich podstawowym środowisku wychowawczym, jakie stanowi  współczesna szkoła.

Publikacja do pobrania tutaj.

Kontakt z trenerami pod adresem: zis@kot.krakow.pl