Oferta wsparcia dla nauczycieli

Oferujemy pomoc dla nauczycieli, którzy poszukują skutecznych rozwiązań w sytuacji agresji i przemocy mającej miejsce na terenie placówki oraz innych sytuacji trudnych w szkole. Nasi trenerzy współpracują ze szkołami, proponując efektywne metody interwencji, dostosowane do potrzeb zgłaszającej się jednostki.

Konsultacje dla dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych na konsultacje indywidualne prowadzone przez specjalistów Krakowskiego Ośrodka Terapii. Konsultacje te są formą specjalistycznego wsparcia pracowników przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych nie tyko z problemami wynikającymi z pandemii, ale również uwzględniając dobrostan w zakresie emocji i kondycji psychicznej profesjonalistów pracujących na co dzień z uczniami.

Nasz zespół to psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy i trenerzy, doświadczeni w pracy z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych. Od lat wspieramy krakowskie szkoły, obejmując opieką klasy, w których dochodzi do przemocy i kryzysów.

Oferujemy:

  • porady w sprawach wychowawczych, dotyczące pracy z wymagającym uczniem klasą lub rodzicem,
  • superwizje indywidualne i grupowe dla nauczycieli,
  • warsztaty dla nauczycieli na terenie KOT,
  • wsparcie nauczyciela w kryzysie,
  • konsultacje indywidualne,
  • obserwacje zespołów klasowych na terenie placówek oświatowych.

 

Oferujemy od 1 do 6 spotkań, w czasie których wspólnie przyjrzymy się danemu problemowi i rozważymy możliwe rozwiązania. Rodzaj i zakres pomocy ustalamy indywidualnie.

 

W sprawie ustalenia szczegółów prosimy o przesłanie maila do koordynatora, z krótkim opisem problemu,  na adres:  Mateusz.Badecki@kot.krakow.pl

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury publikacji  pt. „Bezpieczny uczeń w Krakowie – analiza zasobów środowiskowych w zakresie profilaktyki w szkole”.

Jako że bezpieczeństwo ucznia jest warunkiem koniecznym realizacji prawa dziecka do edukacji, publikacja traktuje szczegółowo o wymiarach bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego ucznia w szkole i odnosi je do kompetencji nauczycieli, wychowawców, pedagogów i dyrektora szkoły i placówki oświatowej, bo wszystkie te podmioty stanowią gwarancję (w oparciu o przepisy prawa) bezpieczeństwa ucznia w szkole.

Publikacja ta adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów szkolnych, ale w szerokim rozumieniu do ujmowanych całościowo środowisk szkolnych – wszystkich podmiotów edukacji szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców), organów administracji publicznej realizujących zadania w obszarze edukacji, środowisk akademickich i wszystkich tych osób, którzy pragną bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży w ich podstawowym środowisku wychowawczym, jakie stanowi  współczesna szkoła.

Publikacja do pobrania tutaj.

Kontakt z trenerami przez mail do koordynatora, pod adresem: Mateusz.Badecki@kot.krakow.pl