Oferta Zespołu Interwencji Szkolnej

Oferujemy pomoc dla szkół, które poszukują skutecznych rozwiązań w sytuacji agresji i przemocy mającej miejsce na terenie placówki. Nasi trenerzy współpracują ze szkołami, proponując efektywne metody interwencji, dostosowane do potrzeb zgłaszającej się jednostki.

Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych

Uczestnicy: program grupy socjoterapeutycznej „TRAMPOLINA” adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej z trudnościami w relacjach rówieśniczych.

Celem zajęć jest: zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami, budowanie pewności siebie poprzez poznawanie swoich mocnych stron, rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi w trudnych sytuacjach społecznych.

Metoda: Spotkania grupowe realizowane są według autorskiego programu „TRAMPOLINA”. Młodzież spędza czas w gronie rówieśników i pod okiem prowadzących. Na spotkaniach każdy uczestnik może w bezpieczny sposób poznawać siebie i innych poprzez współpracę, dyskusję i wyrażanie siebie na drodze tradycyjnie pojmowanej sztuki jak i poprzez multimedia. Grupa „TRAMPOLINA” to cykl spotkań, w których tle przeplatają się różne formy ekspresji artystycznej: drama, analiza filmu, cytatów, wierszy, obrazów, graffiti, fotografii, w zależności od zainteresowań uczestników, a każdy może znaleźć miejsce dla siebie.

Czas trwania: zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we czwartek w godzinach 16.30-18.30, w okresie od listopada do czerwca.

Kwalifikacja i nabór do grupy: odbywa się na podstawie wywiadu z obojgiem rodziców oraz spotkania z nastolatkiem, które pomagają ustalić czy socjoterapia jest adekwatną i korzystną formą pomocy. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy.

Planowana ilość uczestników: 8 do 10 osób.

Forma zgłoszenia do grupy: Zgłoszenia na konsultacje do grupy przyjmowane są telefonicznie, lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie. Terapeuci prowadzący grupę kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia terminu spotkania. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do grupy „TRAMPOLINA”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.10.2019 roku.

Szkoła dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców, którzy poszukują odpowiedzi, jak dobrze opiekować się dzieckiem, jak wspierać je w jego problemach i budować z nim więź opartą na zaufaniu na szkołę dla rodziców. To także nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Spotykać się będziemy z Państwem rano, lub po południu (planujemy dwie grupy). Druga edycja szkoły dla rodziców rozpocznie się w marcu 2020 roku, spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne na tą formę spotkań.

Kogo zapraszamy: Rodziców dzieci mieszkających w Krakowie bądź uczęszczających do krakowskich szkół
Czas trwania: 33 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna – spotkanie konsultacyjne, 8 zajęć x 4 godziny dydaktyczne)
Termin: edycja jesienna: październik 2019- luty 2020 , edycja wiosenna marzec – czerwiec 2020

I grupa poranna: poniedziałki 9.00-12.00 ( 10 spotkań)

Daty spotkań: 16.03, 23.03, 30.03, 6.04, 20.04, 4.05, 18.05, 1.06, 8.06, 15.06. – rekrutacja zamknięta

Osoby prowadzące: Jagoda Płatek i Joanna Tomoń

II grupa popołudniowa: poniedziałki 15.30-18.30 (10 spotkań)

Daty spotkań: 30.03, 06.04, 20.04, 4.05, 11.05, 18.05, 1.06, 15.06, 22.06, 29.06.

Osoby prowadzące: Katarzyna Stawiarska i Mateusz Badecki

Superwizje dla nauczycieli

Trudna klasa, problemy uczniów i ich rodzin – to sytuacje które bardzo obciążają zarówno wychowawcę jak i pozostałych nauczycieli. Udzielenie pomocy, rozwiązanie konfliktu, to często ciężka i długa praca. W takich chwilach warto skorzystać ze wsparcia i konsultacji ze specjalistami oraz innymi nauczycielami, którzy rozwiązywali już podobne sprawy. Serdecznie zapraszamy nauczycieli na grupę superwizyjną prowadzoną przez naszych trenerów do Krakowskiego Ośrodka Terapii. Grupa może stanowić kontynuację pracy dla liderów Szkoły Budowania Bezpieczeństwa. Jest to 36-godzinny program doskonalenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy, skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w szkołach. W tym roku rusza jedna grupa – ilość miejsc ograniczona!

Superwizja szkoleniowa  to:
  • Dziewięć 3-godzinnych spotkań (październik 2019 – czerwiec 2020), których celem jest umocnienie i rozwój kompetencji z zakresu przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na zjawisko przemocy rówieśniczej i szkolnej; Każde spotkanie składa się z dwóch części: teoretyczno-treningowej oraz superwizyjnej
  • Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów, psychologów, pedagogów i terapeutów; mają formę treningu umiejętności z przestrzenią na wymianę doświadczeń, nie są jednak formą terapii grupowej
  • Grupa ma charakter stały i będzie liczyć maksymalnie 14 osób
  • Uczestnicy rozwijają umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami diagnostycznymi i interwencyjnymi w pracy z klasą oraz w kontakcie indywidualnym z uczniami, współpracownikami i rodzicami
  • Chętni uczestnicy mają możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych;

Warsztaty diagnostyczno – interwencyjne dla klas szkół gminy Kraków

Zajęcia są formą specjalistycznego wsparcia grona pedagogicznego w pracy z klasami, w których można zaobserwować niepokojące zjawiska przemocy rówieśniczej (objawy: bardzo niska motywacja do nauki, “kozioł ofiarny”, wyszydzanie, wzmożona agresja, bardzo częste konflikty, trudna współpraca z zespołem klasowym – zarówno z uczniami, jak i rodzicami, itp.).

Dla kogo? Oferta dotyczy, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli uczących w krakowskich szkołach.

Jaki jest cel? Celem warsztatów prowadzonych z uczniami jest diagnoza aktualnej sytuacji w klasie i przyczyn występujących problemów oraz wypracowanie planu zmian, które następnie wdraża grono uczące klasę. Efektem powinna być poprawa jakości pracy z klasą. Powodzenie warsztatów zależy w dużej mierze od zaangażowania wychowawcy oraz pozostałych członków grona, zarówno na etapie  zbierania informacji o klasie jak i wdrażania nowych rozwiązań.

Na czym polega pomoc ? Jest to cykl 5 spotkań (14 godzin lekcyjnych): 1 spotkanie z gronem uczącym (zbieranie informacji/hipotez), 3 warsztaty diagnostyczno-interwencyjne z klasą, trwające po 3 godziny lekcyjne oraz  spotkanie z gronem uczącym (omówienie wniosków z warsztatów, omówienie rekomendacji do działań  i wspólne wypracowanie pomysłów dalszą pracę z klasą).

Jak można się zgłosić? Preferujemy kontakt mailowy z krótkim opisem problemu w klasie oraz informacją dotyczącą kontaktu z osobą zgłaszającą.

Kontakt z trenerami pod adresem: zis@kot.krakow.pl