Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Kotłownia

Rodzice dzieci w wieku 6-12 lat z objawami nadpobudliwości psychoruchowej. 

  • zdobycie wiedzy na temat ADHD
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami
  • pomoc w zaakceptowaniu dziecka i oddzieleniu cech dziecka od trudnych zachowań
  • tworzenie nowych umiejętności komunikowania się w domu
  • wprowadzenie zmian w systemie wychowawczym
  • wsparcie od innych rodziców dające poczucie, że nie jest się samem z problemami
  • odróżnienie objawów od niepożądanych zachowań
  • urealnienie oczekiwań wobec dziecka, poprzez stawianie sobie realnych krótkoterminowych celów oraz dostrzeganie niewielkich pozytywnych zmian w jego zachowaniu
  • praca nad przekonaniami rodziców na temat ich samych (dotyczącymi ich kompetencji bycia „dobrym versus złym rodzicem”) oraz na temat dziecka

Warsztaty będą odbywać się od listopada 2022 do maja 2023 w środy w godzinach 9.00 – 11.30

Daty spotkań: 16.11, 30.11, 14.12, 11.01, 25.01, 15.02, 1.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05.

Indywidualna konsultacja z rodzicami, poprzedzona kontaktem telefonicznym, tel.12 422 18 58

I spotkanie: Zapoznanie się członków grupy, omówienie zasad, oczekiwań, uporządkowanie wiadomości nt. ADHD

II spotkanie: Zwrócenie uwagi na zachowanie dziecka, a nie jego cechy, omówienie strategii radzenia sobie z objawami („okulary”)

III spotkanie: Omówienie skuteczności dostrzegania pozytywów; techniki skutecznego wydawania poleceń

IV spotkanie: Informacja o tym, jak uczymy się nowych zachowań; czynniki mogące wpływać na zachowanie dziecka; czas zabawy z dzieckiem

V spotkanie: ABC trudnego zachowania. Dokładny opis trudnych zachowań, określanie „celu idealnego” i realnego celu krótkoterminowego

VI spotkanie: ABC trudnych zachowań- kontynuacja. Pochwały, jako ważne narzędzie modyfikujące zachowanie, wprowadzenie pojęcia „pochwały terapeutycznej”

VII spotkanie: Pochwały-cd.  Nagrody- omówienie systemu.

VIII spotkanie: Normy i zasady. Opracowanie i wprowadzenie systemu zasad domowych

IX spotkanie: Konsekwencje. Rozróżnienie pomiędzy karą a konsekwencją. Opracowanie zestawu konsekwencji do systemu zasad

X spotkanie: Zachowania skrajnie trudne- omówienie sposobów radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej. Tworzenie „kodeksu złości”

XI spotkanie: Praca na wzmocnieniach pozytywnych- dodatkowe metody

XII spotkanie: Dziecko nadpobudliwe w szkole – omówienie skutecznych metod współpracy ze szkołą. Podsumowanie warsztatów.

Warsztaty poprowadzą terapeutki z Zespołu Terapii Dziecka i Rodziców:

Agnieszka Balicka - psycholog, psychoterapeuta
Zofia Szostak - Kędzierska - psycholog, psychoterapeuta

Zapraszamy rodziców, którzy uczestniczyli w warsztatach w zeszłym roku szkolnym na grupę wsparcia „AD – HOP”

Terminy: 9.11.2022r., 7.12.21r., 4.01.23r.,22.02.23r., 8.03.23r., 5.04.23r., 17.05.23r.

Warsztaty stworzone na bazie programu autorskiego A. Kołakowskiego, T. Wolańczyka, A. Pisuli, M. Skotnickiej