Wykaz umów najmu

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń:

Wykaz umów najmu pomieszczeń rok szkolny 2021/2022

1. Instytut Praktycznych Umiejętności – wynajem sali nr 7 o powierzchni 8,22 m2, okres wynajmu: 01.01.2020 – 31.12.2022, stawka za sesję mediacyjną brutto 68,88 zł.

2. „Odzyskaj Ciało” – Paweł Chlebicki – wynajem sali nr 30 o powierzchni 83 m2, okres wynajmu 10.09.2021 – 30.06.2022, stawka za weekend brutto 780 zł, stawka za godzinę 40 zł brutto.