Wykaz umów najmu

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń:

Wykaz umów najmu pomieszczeń rok szkolny 2020/2021

1 Instytut Praktycznych Umiejętności – wynajem sali nr 7 o powierzchni 8,22 m2, okres wynajmu: 01.01.2020 – 31.12.2022, stawka za sesję mediacyjną brutto 68,88 zł.

2 Ośrodek Szkoleń Systemowych – wynajem sali nr 30 o powierzchni 83 m2, okres wynajmu: 01.07.2020 – 31.12.2020, stawka za weekend 780 zł brutto.

3 Grupa Terapeutyczno-Szkoleniowa „Ruta” – wynajem sali nr 30 o powierzchni 83 m2, okres wynajmu: 03.09.2020 – 31.12.2020, stawka za jeden dzień 390 zł brutto.