Wykaz umów najmu

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń:

Wykaz umów najmu pomieszczeń rok szkolny 2022/2023

1. Instytut Praktycznych Umiejętności – wynajem sali nr 7 o powierzchni 8,22 m2, okres wynajmu: 01.01.2020 – 31.12.2022, stawka za sesję mediacyjną brutto 68,88 zł.

2. „Odzyskaj Ciało” – Paweł Chlebicki – wynajem sali nr 30 o powierzchni 83 m2, okres wynajmu 10.09.2022 – 30.06.2023, stawka za weekend brutto 780 zł, stawka za godzinę 40 zł brutto.

3. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne s.c. Janusz Kitrasiewicz, Maciej Wilk – przedmiotem najmu jest sala nr 32 przyziemie , o pow. 44 m² , sala nr 13 na I piętrze o pow. 29 m² , sala nr 30 na II piętrze, o pow. 83 m², wynajmowane w celu  prowadzenia kursów, warsztatów i szkoleń, które m.in. wspierają działania statutowe poradni.

Stawka podatku VAT w dacie zawarcia umowy: 23%, kwota brutto  1700 zł

  Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia  01.10.2022 r. do 31.08.2025 r. 

 

Wykaz umów najmu pomieszczeń rok szkolny 2021/2022

1. Instytut Praktycznych Umiejętności – wynajem sali nr 7 o powierzchni 8,22 m2, okres wynajmu: 01.01.2020 – 31.12.2022, stawka za sesję mediacyjną brutto 68,88 zł.

2. „Odzyskaj Ciało” – Paweł Chlebicki – wynajem sali nr 30 o powierzchni 83 m2, okres wynajmu 10.09.2021 – 30.06.2022, stawka za weekend brutto 780 zł, stawka za godzinę 40 zł brutto.