Wykaz umów najmu

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń:

Wykaz umów najmu pomieszczeń rok szkolny 2018/2019

  1. Instytut Praktycznych Umiejętności – wynajem sali nr 7 o powierzchni 8,22 m2, okres wynajmu: 01.01.2019 – 31.12.2019, stawka za sesję mediacyjną brutto 68,88 zł.
  2. Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku – wynajem sali nr 30 o powierzchni 83 m2, okres wynajmu: 10.04.2019 – 31.12.2021, stawka za weekend brutto 780 zł.