Terapia dla dzieci

Rodzice są często zaniepokojeni zachowaniem i emocjami swojego dziecka, nie wiedzą czy warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Jak zatem rozpoznać ten moment, w którym psychoterapia będzie dla dziecka korzystnym rozwiązaniem? Jeśli nasze zaangażowanie nie wystarcza i problemy dziecka się nasilają, nie warto czekać – problemy dziecka mogą się bowiem pogłębić.

Dziecko może cierpieć z powodu wielu problemów, np. doświadczać kłopotów z jedzeniem, ze snem, nie radzić sobie z własną agresją wobec rówieśników czy dorosłych lub nadmiernie wycofywać się w relacjach z innymi. Dzieci mogą przeżywać silne lęki, związane z chodzeniem do szkoły, separacją z rodzicami, kontaktami społecznymi. Zaburzenia emocjonalne mogą przyjmować różne formy – od nieśmiałości i rezygnacji z niektórych aktywności, po nadmierną płaczliwość, milczenie, zaniżoną samoocenę. Często dzieci potrzebują pomocy gdy przeżyły uraz psychiczny (ciężką chorobę, wypadek, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, nadużycia seksualne, przemoc psychiczną lub fizyczną, i inne). Czasem trudności dziecka znajdują wyraz w dolegliwościach somatycznych lub w formie zachowań służących rozładowaniu napięcia, redukcji lęku (tiki, czynności natrętne, rytuały, masturbacja, i inne).

Psychoterapia dzieci odbywa się w formie spotkań indywidualnych z terapeutą, często równolegle proponowane są inne formy pomocy psychologicznej dla rodziców: spotkania psychoedukacyjne, spotkania rodzicielskie czy terapia indywidualna rodziców.

Psychoterapia indywidualna odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu, spotkanie trwa od 45 do 60 minut.

Inna formą psychoterapii jest dziecięca grupa terapeutyczna. W naszym ośrodku prowadzona jest grupa dla dzieci klas I – III SP. Spotkania grupowe realizowane są według autorskiego programu „Miasteczko”. Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie wywiadu diagnostycznego z rodzicami, warunkiem przyjęcia jest zazwyczaj wcześniejszy kontakt indywidualny dziecka z psychologiem lub psychoterapeutą.