Terapię dla dzieci prowadzą terapeuci Zespołu Terapii Dziecka i Rodziców. Są dwie główne formy psychoterapii: indywidualna i grupowa.

Prowadzimy psychoterapię dzieci, w nurcie psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym i systemowym oraz terapię psychologiczną, w ramach pomocy psychologicznej.

Jak rozpoznać ten moment, w którym psychoterapia będzie dla dziecka korzystnym rozwiązaniem? Rodzice są często zaniepokojeni zachowaniem i emocjami swojego dziecka, nie wiedzą czy warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Jeśli zaangażowanie rodziców nie wystarcza i problemy dziecka się nasilają, nie warto czekać – problemy dziecka mogą się bowiem pogłębić. Dziecko może cierpieć z powodu wielu problemów, np. doświadczać kłopotów z jedzeniem, ze snem, nie radzić sobie z własną agresją wobec rówieśników czy dorosłych lub nadmiernie wycofywać się w relacjach z innymi. Dzieci mogą przeżywać silne lęki, związane z chodzeniem do szkoły, separacją z rodzicami, kontaktami społecznymi. Zaburzenia emocjonalne mogą przyjmować różne formy – od nieśmiałości i rezygnacji z niektórych aktywności, po nadmierną płaczliwość, milczenie, zaniżoną samoocenę.

Często dzieci potrzebują pomocy gdy przeżyły uraz psychiczny np. ciężką chorobę, wypadek, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, nadużycia seksualne, przemoc psychiczną lub fizyczną, i inne. Czasem trudności dziecka znajdują wyraz w dolegliwościach somatycznych lub w formie zachowań służących rozładowaniu napięcia, redukcji lęku, jak np. tiki, czynności natrętne, rytuały, masturbacja, i inne.

Rodzice mogą zgłosić potrzebę spotkania z terapeutą dziecięcym w naszej poradni, wówczas umawiane są spotkania konsultacyjne i diagnostyczne z rodzicami oraz z dzieckiem. Celem tych spotkań jest poznanie specyfiki trudności dziecka i rodziców, historii pojawiania się problemów, ich tła oraz motywacji do zmiany.

Po odbytych spotkaniach konsultacyjnych, proponujemy dzieciom terapię indywidualną, grupową lub rodzinną. Częstotliwość i czas trwania terapii zależy od nurtu, w jakim pracuje terapeuta oraz od zmian zachodzących w procesie terapeutycznym.

W celu zgłoszenia na konsultacje/ terapię prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenia go w Sekretariacie Poradni.


Terapia indywidualna

Terapia grupowa