Od maja 2017 r. rozpoczęły lub kontynuują swoją działalność sieci współpracy i samokształcenia. Szczegółowy wykaz sieci oraz dane do kontaktu odnajdziecie Państwo w poniższej tabeli. Proces rekrutacji dyrektorów i nauczycieli do sieci współpracy i samokształcenia nie został zakończony.

Rekrutacja trwa! Dyrektorzy i nauczyciele mogą zapisywać się do sieci przez cały rok. Zachęcamy do udziału w tej nowatorskiej formie doskonalenia.

Sieci współpracy i samokształcenia reazliowane przez SPPP KOT oraz ich szczegółowy zakres tematyczny: