Obszary objęte wspomaganiem w szkołach i placówkach, ktore zgłosiły swój udział w procesowym wspomaganiu w r.szk. 2017/2018

Lista szkół uczestniczących we wspomaganiu w 2017 r. – obszary objęte wspomaganiem