Efekty procesu wspomagania

Efekty pracy sieci wspólpracy i samokształcenia.

1. Sieci współpracy i samokształcenia stanowiły część Projektu „Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, któregorealizatorem w imieniu Gminy Miejskiej Kraków był Krakowski Ośrodek Terapii.
Projekt ten był skierowany wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Celem głównym Projektu było podniesienie, jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Krakowie poprzez przygotowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego powiatowego programu wspomagania szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15.
W drugim roku pracy sieć realizujaca temat  „Współdziałanie zespołowe nauczycieli i podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego w szkole”, przeprowadziła działania, mające na celu zbadanie efektywnego wykorzystania czasu na lekcji.   Pomysłodawcą takiego badania jest Kazimiera Podczaszy. Pani Podczaszy w wywiadzie, który przeprowadziła Pani dr Danuta Elsner, mówiła, że z profilu szkoły wyniknęło, iż uczniowie mają za dużo zadań zadawanych do domu, a czas na lekcji nie jest właściwie wykorzystany. Ten sam problem zgłosiły jeszcze trzy szkoły, które uznały, że gospodarowanie czasem u nich też jest obszarem wymagającym usprawnień.
W szkołach tych najpierw zostały opracowane narzędzia do diagnozy wykorzystania czasu na lekcji a nastypnie przeprowadzono badania wśród nauczycieli i uczniów. Jak mówi Pani Podczaszy badania wskazały, co przeszkadza, a co pomaga w prawidłowym wykorzystaniu czasu pracy na lekcji, a także, że zdaniem nauczycieli i uczniów efektywnie wykorzystuje się od 23 do 34 minut.
Posługując się tym samymi narzędziami nauczyciele naszej sieci przeprowadzili badania wśród uczniów i nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych. Jednak nasze badania poszły jeszcze dalej.

W badaniu wzięło udział 76 nauczycieli i 452 uczniów z II, III i IV etapu edukacyjnego.

Temat badania: Zbadanie efektywnego wykorzystania czasu na lekcji.

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie odpowiadali na dwa pytania:

  1. Co wpływa na efektywne wykorzystanie czasu na lekcji?
  2. Co powoduje zakłócanie czasu na lekcji?

Wyniki z przeprowadzonego badania są bardzo interesujące i warte nie tylko przeanalizowania ale i zastosowania. Cały raport TUTAJ

2. Artykuł opublikowany na stronach ORE w Październiku 2015r pt "SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA „Współdziałanie zespołowe nauczycieli i podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego w szkole” autor - Alicja Sikora Koordynator sieci.TUTAJ

3. Artykuł w Głosie Nauczycielskim z dn.22 kwietnia 2015r/nr 17 pt "Nauczyciele pracują w sieci"-  TUTAJ

4. Artykuł w miesięczniku Dyrektor Szkoły z  sierpnia 2015r /nr 8/15/ pt "Sieć wspólpracy i samokształcenia"- autor Alicja Sikora TUTAJ

5. Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczycieli w pracy sieci współpracy i samokształcenia „Współdziałanie zespołowe nauczycieli i podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego w szkole” w r. szk. 2014/2015 TUTAJ

6. Dobre praktyki, jako efekt współpracy w sieci w r. szk. 2016/17 TUTAJ

7. Artykuł w mięsieczniku Dyrektor Szkoły z czerwca 2017 r /nr 6/2017 - pt "Ocena efektywności doskonalenia nauczycieli" - autor Danuta Elsner i Alicja Sikora


Kontakt

Kontakt w zakresie wspomagania rozwoju szkół w SPPR "KOT"

Izabela Kaznowska - koordynator wspomagania rozwoju szkół  tel. 695234423 e-mail: i.kaznowska@poczta.fm

Alicja Sikora – koordynator sieci współpracy i samokształcenia humanistycznej i wychowawców klas e-mail: saj@autograf.pl

Agnieszka Larysz - Ligęza - koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkola e-mail: przedszkolnasiec@gmail.com

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna"Krakowski Ośrodek Terapii", Kraków ul. Helclów 23a tel. 012 422 18 58 e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl

Małgorzata Gadomska – koordynator sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli szkolnictwa specjalnego i integracyjnego / w r. szk. 2016/2017/  e-mail: m.gadomska@op.pl


Spotkania sieci wychowawców w grudniu 2018r.

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z Panem Kazimierzem Sroką,
ktore odbędzie się 3 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 36 w Krakowie na ul. Mazowieckiej 70

Tematem naszego spotkania będzie: Zmiany w prawie oświatowym i innych aktach prawnych, które są podstawą pracy nauczyciela-wychowawcy.  Spotkanie będzie miało charakter warsztatu.

Serdecznie zapraszam Alicja Sikora, koordynator sieci.


Spotkania sieci praca zespołowa w grudniu 2018r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie z Panią Małgorzatą Jaśko,
ktore odbędzie się 10 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 36 w Krakowie na ul. Mazowieckiej 70

Tematem naszego spotkania będzie: Wykorzystanie kompetencji kluczowych-praca zespołowa.  Spotkanie będzie miało formę warsztatu.

Serdecznie zapraszam Alicja Sikora, koordynator sieci.


Spotkania sieci praca zespołowa w listopadzie 2018r.

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z Panem Radosławem Świergoszem,
ktore odbędzie się 12 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 36 na ul. Mazowieckeij 70

Tematem naszego spotkania będzie: Nowe metody w pracy zespołowej-action learning. Spotkanie będzie miało charakter warsztatu.

Serdecznie zapraszam Alicja Sikora, koordynator sieci.


Spotkania sieci wychowawców w listopadzie 2018r.

Serdecznie zapraszam na kolejne juz spotkanie z Panią Marią Turcza,
ktore odbędzie się 8 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 36 w Krakowie na ul. Mazowieckiej 70

Tematem naszego spotkania będzie: Jak poprowadzić dobre mediacje, aby rozwiązać trudne sytuacje w relacjach z rodzicami i uczniami Spotkanie będzie miało charakter warsztatu.

Serdecznie zapraszam Alicja Sikora, koordynator sieci.


Spotkania sieci praca zespołowa w październiku 2018r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie z Panią Anną Wojciechowską,
ktore odbędzie się 29 października 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 36 w Krakowie na ul. Mazowieckiej 70.

Tematem naszego spotkania będzie: Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych lub zachowania prowokacyjne uczniów.  Spotkanie będzie miało charakter warsztatu.

Serdecznie zapraszam Alicja Sikora, koordynator sieci.


Spotkania sieci wychowawców w październiku 2018r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie z Panią Anną Wojciechowską,
ktore odbędzie się 15 października 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 36 w Krakowie na ul. Mazowieckiej 70

Tematem naszego spotkania będzie: Budowanie dobrej samooceny nauczyciela. Spotkanie będzie miało charakter warsztatu.

Serdecznie zapraszam Alicja Sikora, koordynator sieci.


Spotkania sieci wychowawców we wrześniu 2018r.

Serdecznie zapraszam na kolejne już spotkanie z Panem Radosławem Świergoszem,
ktore odbędzie się 6 wrzesnia 2018 roku w SPPP KOT ul. Helclów 23a.

Tematem naszego spotkania będą Relacje nauczyciel-dyrektor. Spotkanie bedzie miało charakter warsztatu.

Serdecznie zapraszam Alicja Sikora, koordynator sieci.