Wykaz szkół objętych wspomaganiem w r. szk. 2017/18 

Rekrutacja do procesowego wspomagania na rok 2017 została zakończona.
Od maja 2017 r. SPPP Krakowski Ośrodek Terapii współpracuje na mocy porozumień z 7 szkołami i placówkami, które zostały objęte wspomaganiem procesowym i problemowym. Są to:

Wspomaganiem jest objętych 7 szkół i placówek w tym dwie placówki specjalistyczne, jedna szkoła specjalna dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dwie placówki specjalistyczne Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krakowie; dwie szkoły podstawowe i dwie szkoły średnie.
Aktualnie w szkołach i placówkach prowadzona jest diagnoza ogólna i szczegółowa w zakresie potrzeb i form doskonalenia dla nauczycieli i wychowawców.

Proponowany czas realizacji wspomagania to okres od maja do grudnia 2017r.

W sprawach dotyczących wspomagania Rad Pedagogicznych prosimy o kontakt z Organizatorem Rozwoju Szkoły Izabelą Kaznowską. Tel.: 695234423,     e-mail: i.kaznowska@poczta.fm

Karta zgłoszenia i Porozumienie znajdują się w załączniku.