Szanowni Państwo Dyrektorzy krakowskich Szkół i Przedszkoli!

Uprzejmie informujemy, iż krakowskie poradnie specjalistyczne : Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-PedagogicznejSpecjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii rozpoczęły realizację działań w zakresie organizacji wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków w r.szk. 2017/2018. W ramach tych działań organizowane jest procesowe, całościowe wspomaganie oraz powołano sieci współpracy i samokształcenia o charakterze metodycznym ( przedmiotowym ) i problemowym.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w procesowym wspomaganiu rozszerzamy zakres wsparcia. Obejmować ono będzie :

  • wspomaganie rozwoju dyrektorów i nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi przez Państwa potrzebami (od diagnozy, przez szkoleniewdrażanie do praktyki nauczycielskiej nowych kompetencji oraz prowadzenie badania przez działanie)
  • wsparcie dyrektorów i nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów : wychowawczych, edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Zapewniamy również możliwość systematycznej współpracy dyrektora i nauczycieli z Opiekunem Rozwoju Szkoły. Aby zapewnić najwyższą jakość tej współpracy Opiekunami Rozwoju Szkoły są psycholodzy i specjaliści o najwyższych kwalifikacjach. Ponadto szkołom, które od kilku lat uczestniczą w procesowym wspomaganiu rozwoju, proponujemy udział w pilotażu programu „Coaching w szkole”, którego celem jest wyposażenie dyrektorów i nauczycieli w kompetencje, które pozwolą wdrożyć wybrane metody coachingowe i tutoringowe w procesie wychowawczym i edukacyjnym, w kontakcie z rodzicami oraz wpłyną na doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty nauczycieli.
Szczegółowe informacje na temat procesowego wspomagania szkół i przedszkoli odnajdziecie Państwo na stronach internetowych www. poradni:

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej:http://www.owpp.pl/index.php/wspomaganie-rozwoju-szkol/

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi http://www.poradnia-psychologiczna.com/index.php/wspomaganieiwspieranie

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapiihttp://www.kot.krakow.pl/newsy/zaproszenie-do-wspolpracy-w-zakresie-wspoamgania,news-90

Zachęcamy i zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do podejmowania współpracy z naszą poradnią
Dyrektor SPPP KOT oraz Koordynatorzy wspomagania i sieci!