Obszary wspomagania

 

Technikum Mechaniczne nr16 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2
 • Praca z trudnym zespołem klasowym- skuteczna komunikacja z uczniem.
Szkoła Podstawowa nr 157 w ZSO nr 15
 • Neurodydaktyka w praktyce szkolnej,
 • Techniki zapamiętywania, wspieranie koncentracji uwagi.
Gimnazjum nr33 w ZSO nr 15
 • Neurodydaktyka w praktyce szkolnej
 • Techniki zapamiętywania, wspieranie koncentracji uwagi.
Gimnazjum nr 29
 • Neurodydaktyka w praktyce szkolnej
 • Wiek dorastania –typowe zachowania, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocji, rozwój psychoseksualny wieku adolescencji.
Szkoła Podstawowa nr 95
 • Usytematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej dziecka w wieku 6 – 9 lat, 12 – 16 lat na poziomie poznawczym, emocjonalnym, wolicjonalnym, społecznym; wskazania jak przekazywać informacje rodzicom w tym zakresie.
Gimnazjum nr 59 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych
 • Trudne zachowania uczniów – prowokacje, agresja – jak na nie reagować, jak wyciszać, jak nie wzmacniać.
MłodzieżowyOśrodek Socjoterapii nr 2 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami w pracy z wychowankami  z niedostosowaniem społecznym
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych.
 • Wspieranie pracy wychowawczej, zwiększenie umiejętności  komunikacji w sytuacjach trudnych, motywowanie do nauki i zmian w zachowaniu (m.in. metoda FUKO, strategie motywacyjne, metoda konstruktywnej konfrontacji, metody coachingowe z uwzględnieniem odbiorcy  młodzież z diagnozą: niedostosowanie społeczne.