Szanowni Państwo!

1. Serdecznie zapraszamy na kolejne, warsztatowe spotkanie sieci Wychowawców klas, które odbędzie się

12 września /wtorek/od godz 16.00 do 19.00 w KOT /sala na II p./

Jeśli nauczyciele spoza sieci byliby zainteresowani tym spotkaniem, serdecznie zapraszamy.

Tematykę i zagadnienia na spotkaniu wrześniowym będzie realizować Pani Barbara Woszczyna. Zostały one uzgodnione na czerwcowym spotkaniu i wyniknęły z diagnozy wstepnej. Ponizej znajduje się zakres szczegółowy spotkania:
 1. Typy rodziców
 2. Zasady dobrej komunikacji w relacji nauczyciel-rodzic
 3. Proponowana tematyka spotkań z rodzicami
 4. Adaptacja na poszczególnych etapach edukacyjnych
 5. Bullying w szkole. czyli przemoc i agresja wśród dzieci
 6. Agresja -techniki jej zapobiegania
 7. Akty prawne -ustawa o postępowaniu w/s nieletnich
 8. Ścieżka współpracy z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 9. Wzór informacji o uczniu /do poradni/.
2. Serdecznie zapraszamy na kolejne, warsztatowe spotkanie sieci ” praca zespołowa”, które odbędzie się
19 września /wtorek/od godz 16.00 do 19.00 w KOT /sala na II p./
 1. Na spotkaniu sieci przeanalizujemy i poszukamy dobrych rozwiązań i aspektów uczenia się we współpracy.
 2. Zastanowimy sie, jak uczestnictwo w grupie może stymulować inwencję jednostki i motywować ją do działania?.
 3. Doprecyzowanie zagadnień na spotkanie z ekspertami.
 4. Praktyczne ćwiczenia do pracy zespołowej.
Serdecznie zapraszamy!