Jak pracujemy w czasie epidemii

Pragniemy poinformować, że od 1.09.2020r. Poradnia wraca do pracy stacjonarnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1110) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1111). Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8-19 oraz w piątek w godzinach 8 – 18. Prosimy o zapoznanie się z procedurami pracy bezpośredniej w SPPP „KOT” i podpisanie oświadczenia, dokumenty do pobrania poniżej.

Przed wznowieniem spotkań na terenie Poradni prosimy o zapoznanie się z procedurami oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem. Popis składa rodzic/opiekun prawny lub osoba pełnoletnia. Prosimy o dostarczenie oświadczenia na pierwsze spotkanie z terapeutą.
Ze względu na stan epidemii, na podstawie decyzji Sanepidu, Poradnia pracuje hybrydowo do dn. 30.04.2021r. Zasady pracy zdalnej są omawiane indywidualnie, z terapeutami prowadzącymi.

 

 

W ramach pracy zdalnej kontynuujemy pracę terapeutyczną indywidualną i grupową z dziećmi i młodzieżą, prowadzona jest terapia rodzinna, grupa wsparcia dla rodziców. Nauczyciele objęci programem „Kot w tarapatach” otrzymują na bieżąco wsparcie w postaci konsultacji oraz superwizji. Spotkania realizowane są za pomocą komunikatorów internetowych, telefonicznie oraz mailowo.

Ponadto oferujemy:

>> Dyżur telefoniczny dla rodziców, dzieci i młodzieży >> Rodzice, dzieci i młodzież mają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego w poniedziałki, środy i piątki. Szczegóły dotyczące dyżuru oraz numerów telefonu tutaj

 >> Konsultacje online dla rodziców, w ramach których można uzyskać: porady w sprawach wychowawczych, konsultacje dotyczące pozytywnej komunikacji z dzieckiem, wsparcie rodzica w kryzysieNa konsultacje zapisać się można wysyłając e-mail na adres:  zis@kot.krakow.plSpotkanie odbywa się za pośrednictwem platformy Click Meeting.

 >> Konsultacje online dla nauczycieli, w ramach których oferujemy: porady w sprawach wychowawczych, dotyczące pracy z wymagającym uczniem lub klasą, superwizje indywidualne dla nauczycieli oraz wsparcie nauczyciela w kryzysie. Na konsultacje zapisać się można wysyłając e-mail na adres: zis@kot.krakow.plSpotkanie odbywa się za pośrednictwem platformy Click Meeting. 

Praca stacjonarna obejmuje prowadzenie konsultacji, terapii oraz kwalifikacji do grup.

>> Stacjonarna praca na terenie poradni realizowana jest w godzinach 8.00 – 19.00 (w piątki do 18), w tych godzinach zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: 12 422 18 58.

>> Bezpośrednie spotkania dzieci, młodzieży i rodziców z terapeutami oraz lekarzami odbywają się zgodnie z indywidualnymi ustaleniami, adekwatnie do potrzeb i możliwości sanitarno – epidemiologicznych.

>> Wydzielona została strefa obsługi klientów zewnętrznych, która znajduje się w holu po wejściu do poradni. W strefie może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba, inne osoby powinny oczekiwać przed wejściem do Poradni. Osoby dorosłe obowiązuje dezynfekcja rąk.

>> Przed wznowieniem spotkań na terenie Poradni należy zapoznać się z procedurami oraz podpisać niezbędne oświadczenie / oświadczenie rodzica