Program edukacyjno – terapeutyczny dla rodziców dzieci z historią adopcji

Dolina TaM-TaM

Program edukacyjno-terapeutyczny ”DOLINA TaM-TaM” jest stworzony z myślą o dzieciach z historią adopcji. Rodzice zastępczy, adopcyjni od momentu zaproszenia dziecka do swojego domu stają w obliczu wielorakich trudności, kłopotów, zmartwień. Na nowej drodze często zostają z nimi sami. Program skierowany jest bezpośrednio do nich. DOLINA TaM-TaM jest programem, którego głównym celem jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności, jak również wsparcie w codziennych dylematach. Treści programu oparte są na teorii przywiązania. Program składa się z części teoretycznej i warsztatowej.

 • Teoria przywiązania J. Bowlby’ego i jej znaczenie dla rozwoju.
 • Style przywiązania w odniesieniu do dzieci i młodzieży.
 • Rytuały ich rola w budowaniu bezpiecznej bazy.
 • Detektory bezpiecznej więzi; opieka nad dziećmi z zaburzeniami więzi.
 • Jak pachnie serce? – pomoc dziecku w radzeniu sobie z utratą i rozłąką.
 • Strategie dzieci radzenia sobie z poczuciem bezwartościowości: zachowania destrukcyjne, opozycyjno – buntownicze, perfekcjonizm, wycofywanie się z kontaktu.
 • Skąd przybywam? Opracowywanie obrazu biologicznych rodziców: cele, trudności, wyzwania i zagrożenia.
 • Psychiczność a choroby somatyczne dziecka z historią przerwanych więzi.
 • Psychiczność a problemy szkolne dziecka z historią przerwanych więzi.
 • Znaczenie agresji w życiu dziecka.
 • Czy ogonek wiśni rośnie z nią od początku? Budowanie dialogu z dzieckiem.
 • Indywidualna konsultacja rodzica z terapeutą prowadzącym program. Omówienie kontraktu i zasad udziału w programie.
 • Aktywny i systematyczny udział w spotkaniach grupowych
 • Indywidualna konsultacja podsumowująca program.
 • podające (opowiadanie, wykład, opis, pogadanka),
 • eksponujące (ćwiczenia z elementami przeżycia, prace domowe),
 • programowe (w oparciu o program nauczania, przy użyciu książki),
 • praktyczne (metoda projektu, ćwiczenia w grupie i indywidualne),
 • problemowe (wykład problemowy, zadania domowe, video nagrania).


Program obejmuje 8 spotkań grupowych w wymiarze 4h, 2 razy w miesiącu oraz 4 spotkania indywidualne rodziców z terapeutą. Spotkania odbywają się w Krakowskim Ośrodku Terapii. Warsztaty grupowe realizowane są we wtorki i piątki, w godz. 8-12.

Warsztaty poprowadzi:

Urszula Turyna – psychoterapeuta Zespołu Terapii Dziecka i Rodzica

Zgłoszenia: 12 422 18 58

urszula.turyna@kot.krakow.pl