Wsparcie telefoniczne dla rodziców, dzieci i młodzieży

Krakowski Ośrodek Terapii prowadzi konsultacje telefoniczne dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej w sytuacji zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, problemów wychowawczych, trudności z motywacją do nauki domowej oraz w zakresie wsparcia w funkcjonowaniu emocjonalnym rodziny. Możesz zadzwonić do nas w poniedziałki i środy.

+48 735 18 08 16

wtorki godz. 8:00 - 10:00
środy godz. 11:00 - 13:00
czwartki godz. 11:00-13:00
piątki godz. 11:00-13:00

Kto odbierze twój telefon:

Konsultacje telefoniczne w Krakowskim Ośrodku Terapii prowadzą psycholodzy i pedagodzy. Jesteśmy zespołem terapeutów, na co dzień prowadzących psychoterapię dzieci, młodzieży i rodzin. Wspieramy również nauczycieli i wychowawców w trudach codziennej pracy. Mamy doświadczenie w słuchaniu, tego co trudne i bolesne, rozumieniu dlaczego tak się dzieje. Nie mamy gotowych rad, ale wspólnie możemy szukać rozwiązań.

W sytuacjach wymagających interwencji innych instytucji dzwoń do:

Ośrodek świadczy całodobową pomoc psychologiczną osobom w trakcie kryzysu życiowego: rodzinnego, małżeńskiego, w sytuacji doznawania przemocy, utraty kogoś bliskiego lub żyjącym w zagrożeniu jego odejściem. Możliwa jest także pomoc w formie konsultacji prawnej. Ośrodek nie prowadzi leczenia psychiatrycznego.

Każdy człowiek ma swoje prawa. Dzieci są bardziej narażone na doznawanie krzywdy niż dorośli, dlatego chronią je szczególne prawa. Młode osoby mają także szczególne potrzeby, których realizację również gwarantuje prawo. Różne problemy wymagają różnych rozwiązań. Konsultanci tego telefonu udzielają wsparcia i pomocy w sytuacjach, które przerastają dzieci i młodzież. Nie oceniają. Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Dyżurują tam psycholodzy, psychiatrzy, są konsultacje pracowników socjalnych i prawników. Kryzys psychiczny to moment, kiedy czujesz, że problemy Cię przerastają, czujesz, że więcej już nie udźwigniesz. Jego powodem może być także śmierć bliskiej osoby, wiadomość o chorobie, ale także życie w ciągłym stresie. Przedłużanie się takiego stanu może prowadzić do depresji. Czasem załamaniu nerwowemu towarzyszą myśli samobójcze. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty.

Jeśli doświadczasz przemocy w miejscu swojego zamieszkania, jesteś ofiarą gwałtu czy stalkingu, możesz nadal to zgłosić. Zgodnie z wytycznymi w czasie epidemii musimy ograniczać wyjścia z domu do wyjść w sprawach niezbędnych. Zgłoszenie na policję doznawanej przemocy jest sprawą niezbędną, gdyż od tego zależy Twoje zdrowie i życie. Nadal masz prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a funkcjonariusze policji mają obowiązek je przyjąć. Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa możesz dokonać również pisemnie, wysyłając list do miejscowo właściwej wg. Twojego miejsca zamieszkania Prokuratury Rejonowej. Gdy sprawca przemocy wszczyna awantury, bije Cię, wyzywa, grozi lub jest w jakikolwiek inny sposób agresywny, masz prawo zadzwonić na Policję pod numer alarmowy 112 lub 997.

Poradnictwo i interwencje kryzysowe to oferta Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień skierowana do osób z uzależnieniami i ich bliskich (osób z współuzależnionych i z syndromem DDA), które są w kryzysie i potrzebują wsparcia, a ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii nie mogą aktualnie być przyjęte do psychoterapii.