Terapia

Formy pomocy w KOT

  • Psychoterapia indywidualna dzieci
  • Terapia psychologiczna dzieci
  • Terapia grupowa dzieci – grupy terapeutyczne: „W piaskownicy” dla klasy I, „Miasteczko” dla klas II – III, „Kraina” dla klas V-VI
  • Psychoterapia indywidualna młodzieży
  • Terapia grupowa młodzieży – grupy psychoterapeutyczne: dla młodzieży klas VII-VIII oraz dla młodzieży szkół średnich
  • Psychoedukacja rodziców
  • Terapia rodzin
  • Program „Łódź na falach” – cykl spotkań dla rodziców w kryzysie rozstania
  • Socjoterapia – grupy, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci klas IV-V i VI-VII
  • Szkoła dla Rodziców
  • Warsztaty dla klas zagrożonych przemocą rówieśniczą połączone ze wsparciem grona pedagogicznego
  • Program profilaktyczno-wychowawczy „Kot w Tarapatach” dla klas I-III
  • Programy rozwojowe dla nauczycieli w zakresie radzenia sobie z przemocą szkolną
  • Konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, objętych opieką w KOT
  • Konsultacje merytoryczne, superwizje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów

Sposób zgłoszenia

Aby się do nas umówić wystarczy zadzwonić lub zgłosić się osobiście w sekretariacie. Skierowanie nie jest potrzebne. Wymagany jest numer pesel dziecka. Pierwszy kontakt z nami to spotkanie konsultacyjne (jedno lub kilka), trwające od 1 do 1,5 godziny. Celem tego spotkania jest zebranie wywiadu, poznanie problemu oraz ustalenie odpowiedniej formy pomocy (terapia indywidualna, rodzinna, grupowa lub konsultacja lekarska).

Czas trwania

 • Spotkania indywidualne trwają 45 do 60 minut
 • Spotkania rodzinne 1,5 godziny
 • Spotkania grupowe 1,5 do 2 godzin
 • Konsultacje psychiatryczne 30 minut