Szkoła dla rodziców

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Głównym celem Szkoły jest wsparcie rodziców i wychowawców w podejmowaniu prawidłowych relacji z dziećmi. Warsztat pomaga w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Uczy dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Wspiera  rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.

Dorośli mają możliwość opanowania konkretnych metod wychowawczych. Uczą się jak nawiązywać  efektywną współpracę z dzieckiem.  Kształtują umiejętności modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań. Dowiadują się jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia, a także jak radzić sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka. Warsztaty pomagają dorosłym w wyrażaniu oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane. Otrzymują wiedzę w jaki sposób pomagać dzieciom  w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.

Program kierowany jest głównie do rodziców dzieci w wieku szkolnym i rodziców nastolatków. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w grupie ok. 10-12 osób.

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 •  Spotkanie organizacyjno – integrujące
 • Uczucia
 • Uczucia II
 • Granice
 • Zachęcanie do współpracy
 • Kary i konsekwencje
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • Zachęcanie do samodzielności
 • Uwalnianie od grania ról
 • Pochwała i zachęta. Moje zasoby jako rodzica

Warsztat składa się z 10 spotkań (x ok. 3 godz.)

 • Grupowa poranna: poniedziałki, godz. 9.00 – 12.00
 • Grupa popołudniowa: poniedziałki, godz. 15.30-18.30 (aktualnie rekrutacja wstrzymana)

Warsztaty będą prowadzone przez terapeutów SPPP „KOT”:

Grupa poranna:

Joanna Tomoń - psycholog, psychoterapeuta
Jagoda Płatek - psychoterapeuta

Grupa popołudniowa:

Katarzyna Stawiarska - psycholog, trener, psychoterapeuta
Mateusz Badecki - pedagog. trener, psychoterapeuta