Pozytywna Dyscyplina – warsztat dla rodziców

Pozytywna Dyscyplina jest metodą wychowawczą, opartą na wzajemnej miłości i szacunku. Dostarcza rodzicom szeregu skutecznych  narzędzi wychowawczych,  które pomagają dbać o jakość komunikacji w rodzinie, budować dobre relacje, wspierać dzieci w doskonaleniu samodzielności, samodyscypliny, poczucia własnej wartości i pewności siebie. Idea pozytywnej dyscypliny jest rozwijana od ponad 40 lat a jej korzenie sięgają do psychologii indywidualnej Adlera.

Wszystkie techniki Pozytywnej Dyscypliny są:

  • Pełne szacunku i zachęcające – zakładają uprzejmość i stanowczość w tym samym czasie
  • Więziotwórcze – pomagają dzieciom poczuć, że przynależą i są ważne
  • Skuteczne długofalowo
  • Uczą wartościowych umiejętności życiowych i kształtują charakter

W czasie warsztatów Uczestnicy:

  • Poznają założenia Pozytywnej Dyscypliny
  • Zyskają większe rozumienie swoich dzieci
  • Dowiedzą jak wspierać naturalny potencjał dzieci i wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych
  • Poznają skuteczne techniki wychowawcze i przećwiczą ich używanie w praktyce

Terminy spotkań: poniedziałki, godz. 9.00 -12.00

Grupa ma charakter zamknięty, udział poprzedzony jest rozmową rekrutacyjną

Zapisy telefoniczne do dnia 21.03.2022, nr tel. 12 422-18-58

Warsztaty prowadzą certyfikowane edukatorki PD: Jagoda Płatek i Joanna Tomoń