Program profilaktyczny dla nauczycieli klas IV szkół podstawowych

„KOTWICA”

„Gładkie morze nigdy nie wyszkoliło dobrego żeglarza”
Franklin D. Roosvelt

Szanowni Państwo, Wychowawcy klas IV

            Obecny rok szkolny postawił Państwa w szczególnej sytuacji. We wrześniu spotkaliście się z uczniami, którzy rozpoczęli nowy, wymagający etap nauczania. Proces ten został zakłócony poprzez zmianę sposobu nauczania wymuszoną przez sytuację epidemiologiczną. Spotkania z klasą odbywają się teraz w sposób zdalny. Taka forma nauczania to wyjątkowe wyzwanie dla wychowawcy, który dopiero zaczyna poznawać swoją klasę. To też ogromna trudność dla dzieci, które pozbawiono możliwości bliskich relacji z innymi członkami społeczności szkolnej.  Co więcej,  są to uczniowie, których przynależność do grupy klasowej została zaburzona już wcześniej przez przedłużającą się izolację związaną z pandemią. Uczniowie Ci nie widzieli się przez cały II okres klasy III, a teraz znów pozostają w domach. Obecnie stoicie Państwo przed trudnym zadaniem – realizacja procesu dydaktycznego, jak i programu wychowawczo – profilaktycznego, np.  w ramach godzin wychowawczych, ale w  zdalnej formie. Jest to tym trudniejsze, bo dotyczy zespołu klasowego, którego nie udało się Państwu wystarczająco dobrze poznać. Chcąc Państwa wesprzeć, przygotowaliśmy program profilaktyczny do realizacji z klasą „Kotwica”, którego treści dotyczą obszarów: INTEGRACJA, EMOCJE I KOMUNIKACJA.

W ramach programu realizowane będą:

Szkolenia dla wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych, poświęcone wiedzy psychologicznej dotyczącej więzi, procesu grupowego, emocji i rozwoju dziecka w IV klasie
a także sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów klasowych. Planowane są 3 dwudniowe szkolenia, które odbędą się w formie zdalnej. Czas jednego spotkania wynosi 5h.

Każdy nauczyciel otrzyma zestaw scenariuszy do pracy z klasą na godzinach wychowawczych w formie zdalnej – oparty na budowaniu więzi pomiędzy dziećmi a także klasą i jej wychowawcą. Liczba scenariuszy dla klasy na ten rok szkolny – 7.

Możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z terapeutami i trenerami SPPPKOT w ramach potrzeby omówienia trudnych sytuacji klasowych lub rozwojowych dziecka.

Scenariusz spotkania z rodzicami, w którym przygotowane będą informacje o programie, bo najskuteczniejsze działania to te, które są realizowane przy wsparciu rodziców.

Program „Kotwica” stworzony został na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy z nauczycielami i dziećmi. Pragniemy, aby zdobyta wiedza oraz nasze wsparcie było dla Państwa jak ster na wzburzonych wodach nauczania w trudnych czasach oraz jak koło ratunkowe w sytuacjach kryzysowych z uczniami i klasą. Aby rozpocząć wspólny rejs prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O zakwalifikowaniu się do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy wychowawców klas IV wraz z psychologiem/pedagogiem. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną dotyczącą kwalifikacji do udziału w programie.

Uwaga! Nabór na rok szkolny 2020/2021 został zamknięty. Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.