Program profilaktyczny dla nauczycieli klas IV szkół podstawowych

„KOTWICA”

„Gładkie morze nigdy nie wyszkoliło dobrego żeglarza”
Franklin D. Roosvelt

Szanowni Państwo Wychowawcy klas IV, Psycholodzy i Pedagodzy

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” zaprasza do udziału w programie profilaktyczno-wychowawczym „Kotwica”. Jest to autorski program przeznaczony dla wychowawców i specjalistów zatrudnionych w szkołach podstawowych, który przygotowuje do pracy z klasą. Jego celem jest zbudowanie dobrego zespołu, co w znacznym stopniu pozwala uniknąć problemów związanych z przemocą rówieśniczą. W ramach programu zapraszamy Państwa do udziału w specjalistycznych szkoleniach z zakresu rozwoju dzieci, ich potrzeb oraz zasad pracy z grupą klasową. Po każdym bloku szkoleniowym przygotowaliśmy dla Państwa zestaw gotowych scenariuszy do pracy z klasą oparty na wiedzy uzyskanej w czasie szkolenia. Scenariusze przygotowane są do realizacji w wersji stacjonarnej, a w wypadku wprowadzenia ograniczeń, w wersji on-line.

W ramach programu realizowane będą:

Szkolenia dla wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych, poświęcone wiedzy psychologicznej dotyczącej więzi, procesu grupowego, emocji i rozwoju dziecka w IV klasie
a także sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów klasowych. Planowane są 3 dwudniowe szkolenia, oraz jedno spotkanie podsumowujące, wraz z rozdaniem dyplomów. Czas jednego spotkania szkoleniowego wynosi 5h. Szkolenia planowane są w wersji stacjonarnej.

Każdy nauczyciel otrzyma zestaw scenariuszy do pracy z klasą na godzinach wychowawczych – oparty na budowaniu więzi pomiędzy dziećmi a także klasą i jej wychowawcą. Liczba scenariuszy dla klasy na ten rok szkolny – 13.

Możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z terapeutami i trenerami SPPPKOT w celu omówienia trudnych sytuacji klasowych lub rozwojowych dziecka (superwizje indywidualne dostępne w zakresie 1- 3 spotkań).

Scenariusze spotkań z rodzicami, w których przygotowane będą informacje o programie, oraz psychoedukacja dotycząca emocji i sposobów rozwiązywania konfliktów.

Program „Kotwica” został stworzony przez naszych terapeutów i trenerów na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy z nauczycielami i dziećmi. Pragniemy, aby zdobyta wiedza oraz nasze wsparcie było dla Państwa jak ster na wzburzonych wodach nauczania w trudnych czasach, oraz jak koło ratunkowe w sytuacjach kryzysowych z uczniami i klasą. Aby rozpocząć wspólny rejs prosimy zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego

 

Dyrektor SPPPKOT Katarzyna Czaczuń oraz Zespół programu „Kotwica”

         Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.11.22r.

        O zakwalifikowaniu się do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zgłoszenie szkoły jako zespołu (jeden specjalista i minimum jeden wychowawca klasy IV).

        Po wysłaniu zgłoszenia prosimy oczekiwać na informację zwrotną dotyczącą kwalifikacji do programu.

       Planowane terminy szkoleń: 09-10.12.22r., 17-18.02.2023r., 21-22.04.23r.

       Zakończenie programu: 02.06.2023r.