Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” zaprasza do udziału w programie profilaktyczno – wychowawczym

„Kot w Tarapatach”

Koordynatorem programu jest Urszula Turyna, mail: kotwtarapatach@kot.krakow.pl

Program adresowany jest do wychowawców klas pierwszych, którzy chcą aby ich uczniowie:

  • nawiązywali bezpieczne relacje z dorosłymi, oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku
  • lubili się ze sobą i tworzyli zgraną klasę, umieli się kolegować
  • pomagali sobie nawzajem i dbali o własne granice
  • zwracali się do dorosłego i do rówieśników z prośbą o pomoc

Program „Kot w Tarapatach” pomaga nauczycielom:

  • rozwijać zdolności rozumienia stanów umysłowych dzieci,
  • właściwie odczytywać zachowania dziecka i intencje jego działania
  • łączyć umiejętności wychowawcze z wiedzą na temat rozwoju psychicznego dzieci

Jak to robimy?

Program „Kot w Tarapatach” rozpoczyna się w I klasie i trwa do III klasy w poszczególnych krokach:

  • Krok Pierwszy

Zgłoszenie się szkoły do udziału w programie – dyrektor szkoły, pedagog/psycholog lub wychowawca klasy I może zgłosić swoją szkołę z informacją, które klasy będą brały udział w programie. Czas realizacji – do końca stycznia bieżącego roku szkolnego

  • Krok Drugi

Udział wychowawcy każdej klasy I oraz psychologa/pedagoga szkolnego w warsztatach szkolno – edukacyjnych w SPPP „KOT” wprowadzających do programu „Kot w Tarapatach” – data jest ustalana na bieżąco w danym roku szkolnym.

  • Krok Trzeci i następne

Stała współpraca ze specjalistami SPPP „KOT” na dalszych etapach zajęć wychowawczo – profilaktycznych w klasach I – III. Realizowanie scenariuszy zajęć profilaktycznych oraz konsultacje z prowadzącymi program na spotkaniach grupowych i indywidualnie.