Dla rodzin

W pracy z rodzinami przyjmujemy założenie, że gdy jedna osoba w rodzinie ma problem, to cała rodzina jest w jakiś sposób w to zaangażowana. Z tego powodu zapraszamy całe rodziny, nawet najmłodsze dzieci.

Spotkanie rodzinne jest okazją do wspólnej rozmowy i próby określenia wkładu każdego w istniejącą sytuację. Pozwala to lepiej zrozumieć siebie nawzajem oraz szukać zadowalających dla wszystkich rozwiązań.

Spotkania rodzinne odbywają się zwykle raz na 3 – 4 tygodnie i trwają 1,5 godziny.