Zapraszamy rodziców i nauczycieli na szkolenie "Czarny kot"

Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”

zaprasza na szkolenie psychoedukacyjne:

Czarny Kot: Depresje, samookaleczenia, samobójstwa wśród młodzieży

ODBIORCY:

nauczyciele oraz rodzice uczniów w wieku nastoletnim

CEL:

zdobycie podstawowych informacji dotyczących wyżej wymienionych zjawisk oraz sposobów radzenia sobie z nimi

PROGRAM:

 1. Charakterystyka psychologiczna okresu adolescencji.
 2. Zaburzenia nastroju, depresja młodzieńcza – przyczyny, objawy, formy pomocy.
 3. Autoagresja – etiologia, mechanizmy, sposoby radzenia.
 4. Samobójstwa wśród młodzieży- analiza czynników determinujących, psychopatologii, prognoza ryzyka, statystyki

ZGŁOSZENIA:

czarnykotkrakow@gmail.com

DATA:

nauczyciele: 27.03.2021r., godz.9.00-13.0

rodzice: 28.03.2021r., godz. 9.00-13.00

Szkolenia będą realizowane online. Liczba miejsc ograniczona. Planowane są kolejne edycje.

PROWADZĄCA:

Kinga Gawlas psycholog, psychoterapeuta


Program profilaktyczno - wychowawczy "Kot w tarapatach"

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że rusza kolejna edycja programu profilaktyczno-wychowawczego „Kot w Tarapatach” realizowanego w ramach Zespołu Terapii Dziecka.  

         Program „Kot w Tarapatach” to projekt skierowany do wychowawców I klas szkół podstawowych oraz pedagogów, psychologów pracujących z uczniami pierwszych klas. Realizowany jest przez zespół terapeutów dziecięcych Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”.

         Program jest realizowany przez cały okres edukacji wczesnoszkolnej. Rozpoczyna się w I klasie a kończy w III klasie. Cały program jest stworzony w oparciu o myśli teorii przywiązania a nauczyciel dzięki niemu może m.in.: 

 • Rozwijać zdolność rozumienia stanów umysłowych dziecka
 • Właściwie odczytywać zachowania dziecka i intencje jego zachowania
 • Łączyć umiejętności wychowawcze z wiedzą na temat rozwoju psychicznego dzieci.     

         Uczestnicy programu wzmacniają swoją pozycję jako nauczyciela, nabywają umiejętności radzenia sobie z klasą oraz indywidualnym dzieckiem.  

W programie duży nacisk jest kładziony na potrzeby rozwojowe - relacyjne dzieci. Dzieci będą mogły:

 • nawiązać bezpieczne i bliskie relacje oparte na zaufaniu i życzliwości z wychowawcą i innymi dziećmi,
 • twórczo integrować się z grupa klasowa, 
 • pomagać sobie nawzajem i dbać o własne granice, 
 • kształtować zdolność do zwracania się o pomoc do dorosłych.   

Etapy Programu:

 1. Zgłoszenie poprzez wypełnienie ankiety. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.01.2021r. Liczba miejsc jest ograniczona.
 2. Udział w szkoleniu dotyczącym teorii przywiązania. Zapoznanie się z ideą i podstawami teoretycznymi projektu „Kot w Tarapatach” Data szkolenia zostanie wyznaczona do 7 lutego 2021r. 
 3. Zapoznanie się z pierwszym scenariuszem zajęć z klasą „Kot w Tarapatach”.

W projekcie w 2021r.  przewidywany jest udział 15 szkół podstawowych. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń oraz zgłoszenie zespołowe: wychowawca i pedagog/psycholog. 

Szczegóły programu zostaną wysłane po zgłoszeniu i przyjęciu do programu. 

Z uszanowaniem 

Koordynator Programu 

Urszula Turyna


Zapraszamy rodziców i nauczycieli na szkolenie "Czarny kot"

Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”

zaprasza na szkolenie psychoedukacyjne:

Czarny Kot: Depresje, samookaleczenia, samobójstwa wśród młodzieży

ODBIORCY:

nauczyciele uczniów w wieku nastoletnim rodzice uczniów w wieku nastoletnim

CEL:

zdobycie podstawowych informacji dotyczących wyżej wymienionych zjawisk oraz sposobów radzenia sobie z nimi

PROGRAM:

 1. Charakterystyka psychologiczna okresu adolescencji.
 2. Zaburzenia nastroju, depresja młodzieńcza - przyczyny, objawy, formy pomocy.
 3. Autoagresja - etiologia, mechanizmy, sposoby radzenia.
 4. Samobójstwa wśród młodzieży- analiza czynników determinujących, psychopatologii, prognoza ryzyka, statystyki

REJESTRACJA:

formularz zgłoszeniowy na adres: czarnykotkrakow@gmail.com

DATA:

nauczyciele: 12.02.2021 (online)

rodzice: 19.02.2021 (online)

PROWADZĄCY:

Kinga Gawlas psycholog, psychoterapeuta


Nauczanie hybrydowe do 26.02.2021

Ze względu na stan epidemii, na podstawie decyzji Sanepidu, Poradnia pracuje hybrydowo do dn. 26.02.2021r. Istnieje zatem możliwość pracy bezpośredniej w Poradni oraz pracy zdalnej. Zasady pracy zdalnej są omawiane indywidualnie, z terapeutami prowadzącymi.


Zgłoszenia na terapię

Szanowni Państwo!

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, do końca lutego 2021r. wstrzymane zostało przyjmowanie nowych zgłoszeń na terapię w Zespole Terapii Dziecka oraz w Zespole Terapii Młodzieży. Zgłoszenia do Zespołu Terapii Rodzin, na terapię rodzinną, przyjmowane są bez zmian.


Wsparcie w okresie ferii

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy szkół, Rodzice, Uczniowie!

Pragniemy poinformować, iż w okresie ferii zimowych Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii prowadzi konsultacje telefoniczne dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej w sytuacji zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, problemów wychowawczych, trudności z motywacją do nauki domowej oraz w zakresie wsparcia w funkcjonowaniu emocjonalnym rodziny. Możesz zadzwonić do nas w poniedziałki, środy i piątki. Szczegółowe informacje tutaj.

Kto odbierze twój telefon:

Konsultacje telefoniczne w Krakowskim Ośrodku Terapii prowadzą psycholodzy i pedagodzy. Jesteśmy zespołem terapeutów, na co dzień prowadzących psychoterapię dzieci, młodzieży i rodzin. Wspieramy również nauczycieli i wychowawców w trudach codziennej pracy. Mamy doświadczenie w słuchaniu, tego co trudne i bolesne, rozumieniu dlaczego tak się dzieje. Nie mamy gotowych rad, ale wspólnie możemy szukać rozwiązań.

W sytuacjach wymagających interwencji innych instytucji dzwoń do:

>> Telefon do Ośrodka Interwencji Kryzysowej >> 12 421 92 82

Ośrodek świadczy całodobową pomoc psychologiczną osobom w trakcie kryzysu życiowego: rodzinnego, małżeńskiego, w sytuacji doznawania przemocy, utraty kogoś bliskiego lub żyjącym w zagrożeniu jego odejściem. Możliwa jest także pomoc w formie konsultacji prawnej. Ośrodek nie prowadzi leczenia psychiatrycznego.

>> Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży >> 116 111

>> Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego Fundacji Itaka >> 800 70 2222

>> Telefon dla kobiet doświadczających przemocy >> 888 88 33 88

>> Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia >> 505 163 623

Nasza poradnia w kresie ferii zimowych prowadzi nieustannie pracę bezpośrednią z osobami potrzebującymi wsparcia oraz udziela wsparcia w formie telefonicznej i zdalnej.


Kontakt z poradnią w dniu 31.12.2020 r.

Szanowni Państwo.

W dniu 31.12.2020 roku sekretariat SPPPKOT nie pracuje. Zapraszamy do kontaktu z poradnią za pomocą maila: kot.krakow@poczta.onet.pl
lub przez messengera: SPPP Krakowski Ośrodek Terapii.

Życzymy Państwu w nachodzącym okresie spokoju i odpoczynku.
dyrekcja SPPPKOT


List Pani Anny Domańskiej w sprawie organizacji nowych punktów pomocy psychologicznej

Szanowni Państwo poniżej przekazujemy informację od Pani Anny Domańskiej P.O.Dyrektora Wydziału Edukacji:

Szanowni Państwo

Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w wielu obszarach życia. Konsekwencją pandemicznego niepokoju stała się większa niż kiedykolwiek obawa o zdrowie naszych bliskich. Uczniowie i ich rodzice nieustannie zmagają się z zupełnie nową rzeczywistością. Skutek będący przyczyną smutku, apatii, ograniczenia kontaktów z rówieśnikami to niewątpliwie jedno z największych wyzwań w obszarze problemów psychicznych uczniów. Dlatego jeszcze bardziej niż do tej pory ważna jest pomoc psychologiczna, reagowanie na ich potrzeby i pojawiające się problemy w celu eliminowania negatywnych emocji oraz przywrócenia równowagi psychicznej. 

Wychodząc naprzeciw wspomnianym trudnościom, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, Stowarzyszenie UNICORN realizuje zadanie publiczne pn. „Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej". Jego celem jest pomoc, wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, uwikłanych w konflikty rodzinne, osób uzależnionych, młodzieży doświadczającej izolacji, z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne a także wszystkich osób przeżywających trudności psychiczne związane z drastyczną zmianą funkcjonowania życiowego, wynikającego z izolacji z powodu pandemii koronawirusa. „Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej”  tworzą cztery, stacjonarne punkty zlokalizowane w różnych częściach Krakowa, które otwarte są 2 dni w tygodniu, przez 5 godzin każdy. Punkty będą otwarte do 31 marca 2021 r. Wsparcie udzielane jest także w formule on-line.

 Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do Państwa Dyrektorów z prośbą o przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o oferowanej przez Centrum - pomocy psychologicznej. Szczegóły poniżej.

Z poważaniem,

Anna Domańska

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji

CENTRUM PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Od dnia 7 grudnia  br.  mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, umawiając się na konsultację z terapeutą w jednym z 4 stacjonarnych punktów pomocy, a w razie potrzeby na konsultacje w formie online. Każdy punkt będzie działał 2 razy w tygodniu po 5 godzin. Jednocześnie można zapisać się  na konsultacje online.

Z bezpłatnej  pomocy psychologicznej mogą korzystać mieszkańcy Krakowa, którzy znaleźli się  w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła w wyniku przedłużającej się pandemii COVID -19.

Pomoc ta kierowana jest głównie do osób doświadczających przemocy w rodzinie, uwikłanych w konflikty rodzinne, do osób uzależnionych, młodzieży doświadczającej izolacji, w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne a także wszystkich osób przeżywających trudności psychiczne w związku z drastyczną zmianą funkcjonowania życiowego wynikającej z izolacji z powodu pandemii koronawirusa  (np. brak uczestnictwa uczniów w lekcjach zdalnych, zagrożenie lub utrata pracy, rozpoznanie choroby, przeciążenie psychofizyczne, kwarantanna). Celem przedmiotowej pomocy jest przeciwdziałanie ww. skutkom COVID -19.

Konsultacje psychologiczne organizuje Stowarzyszenie UNICORN, a finansuje w całości Gmina Miejska Kraków.

ZAPISY:

 • przez  formularz dostępny na stronie cppp.org.pl lub facebook.com/CPPPKrakow
 • telefonicznie pod numerem 572-882-200

Adresy  punktów pomocy psychologicznej:

 • ul.  Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
 • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
 • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
 • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Zmiana sposobu pracy poradni w wigilię - 24.12.2020 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 roku Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" pracuje w trybie zdalnym. W celu kontaktu z poradnią zapraszamy na messengera, pod adresem: SPPP Krakowski Ośrodek Terapii.

Życzymy Państwu w nachodzącym okresie spokoju i odpoczynku.

dyrekcja SPPPKOT


Dyżur telefoniczny

Krakowski Ośrodek Terapii prowadzi konsultacje telefoniczne dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej w sytuacji zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, problemów wychowawczych, trudności z motywacją do nauki domowej oraz w zakresie wsparcia w funkcjonowaniu emocjonalnym rodziny. Możesz zadzwonić do nas w poniedziałki, środy i piątki. Szczegółowe informacje tutaj.