W dniu 02.05.2022 r. sekretariat Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii” pracuje w godz. 9.00-12.00, w pozostałych godzinach wejście tylko na umówione spotkania. Drzwi otwierają terapeuci.