Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”


DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO: PSYCHOLOG – PSYCHOTERAPEUTA


1. Wymagania formalne:
 

Kwalifikacje:

– Wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne

– Ukończony co najmniej drugi rok szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym

– Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii

– Praca pod stałą superwizją

– Przygotowanie pedagogiczne

2. Wymagania dodatkowe:

Dyspozycyjność w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Mile widziane doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą.

3. Zakres obowiązków

Główne Zadania:

· prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej,

· współudział w procesie terapeutyczno-diagnostycznym pacjentów,

· współpraca z zespołem psychoterapeutów,

· prowadzenie dokumentacji wg. obowiązujących przepisów.

4. Warunki pracy i płacy:

Karta nauczyciela, wynagrodzenie zgodne ze stopniem awansu zawodowego.

5. Wymagane dokumenty:

Dokumenty powinny zawierać: CV oraz list motywacyjny. Prosimy pamiętać o klauzuli RODO.

Dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje prosimy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną (dyplomy, certyfikaty, dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń, kursów i staży, oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z młodzieżą np. zaświadczenia o zatrudnieniu).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać na mail poradni: kot.krakow@poczta.onet.pl

Czas rekrutacji: 15.09.21 – 22.09.21

7. Ilość etatów:

1 etat – zastępstwo

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.