Ze względu na stan epidemii, na podstawie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, Poradnia pracuje hybrydowo do dn. 30.04.2021r. Istnieje zatem możliwość pracy bezpośredniej w Poradni oraz pracy zdalnej. Zasady pracy zdalnej są omawiane indywidualnie, z terapeutami prowadzącymi.